Vedení obce se rozhodlo vyčistit již zanesenou retenční nádrž a v neposlední řadě ji také rozšířit. „Pozemky na rozšíření nádrže jsme odkoupili už v roce 2002. Neměli jsme ale peníze, abychom rekonstrukci mohli provést. To se v tomto roce změnilo,“ vysvětlila starostka Anna Pilátová.
Obec získala na rekonstrukci nádrže stoprocentní dotaci ve výši jeden milion a pět set tisíc korun.
„Peníze by měly pokrýt celkovou rekonstrukci nádrže, od jejího vyčištění a rozšíření vodní plochy, až po zpevnění hráze. Součástí například bude i vybudování betonového koryta. S úpravami bychom chtěli začít přibližně v dubnu,“ dokončila starostka s tím, že zrekonstruovaná nádrž zachytí v budoucnu více vody a neohrozí tak obydlí místních obyvatelů