Amatérská tvorba českého Vimperka a bavorského Freyungu má za sebou první společnou přehlídku.
Formou jakési zahradní slavnosti a v široké škále žánrů se v sobotu představily tři německé a pět českých souborů, od divadelního přes hudební a taneční, až po skupiny historického šermu.
To vše doplnil páteční koncert tanečního orchestru, sobotní posezení s country kapelou a nedělní vystoupení pěveckého sboru Mír. V neposlední řadě i společná výstava fotografií, obrazů a plastik, která zpříjemnila již samo o sobě malebné prostředí arkád.
„Vzhledem k tomu, že vyšlo počasí a prostor zámeckých arkád je k tomuto účelu téměř stvořen, tak to snad ani nemohlo dopadnout špatně,“ zhodnotil přehlídku Petr Moravec z místního kulturního střediska, které celý projekt připravilo.
Jeho součástí je i pomyslný kulatý stůl, tedy pracovní setkání zástupců amatérských spolků, samospráv a agentur spravujících evropské finanční fondy.
„Chtěli jsme se pokusit najít prostor, kde se zájmy všech tří zúčastněných stran setkávají a možnosti, jak si mohou navzájem pomáhat a koneckonců hledat řešení problémů, které amatérská a spolková činnost má,“ přiblížil druhou část projektu Petr Moravec a zdůraznil, že samotná přehlídka je důkazem, že se peníze na zajímavé projekty z unijních fondů získat dají.
Tečkou za celou akcí je pak chystaná dvojjazyčná publikace, která představí všechny zúčastněné spolky i jednotlivce. Jediným nedostatkem na jinak vydařené akci, tak byl malý zájem veřejnosti, ale i to nechávalo pořadatele poměrně v klidu.
„Samozřejmě by nás potěšila větší návštěvnost, ale tento projekt je zaměřen primárně na spolky i tvořící jednotlivce a i s ohledem na žánrové složení akce jsme s masivní účastí nepočítali. Navíc se zde během dne vystřídalo hodně nad stovku účinkujících, a tak tu nikdy nebylo prázdno,“ uzavřel povídání Petr Moravec.