Nabízí se tři možnosti odpovědi. Ano prodat. Prodat, ale s tím, aby kulturní dům sloužil své původní funkci. Poslední možností je neprodávat. Zatím odpovědělo jedenáct lidí. Pro první dvě možnoti je shodně po pěti hlasech, jen jeden je proti prodeji. I tato anketa by mohla pomoci v rozhodování zastupitelům, zda by se měl kulturní dům prodat, či ne.