Školu poctil návštěvou divadelní soubor Bear Educational Theatre, který se specializuje na představení v anglickém jazyce, a přivezl dvě představení. Scénku na téma „The History of England“ (Z historie Anglie) a pro druhou část studentů nachystali grotesku „Frank Novotný and the Case of the Present Perfect“ (Frank Novotný a případ předpřítomného času).

Herecké trio pojalo program opravdu netradičně. Vše započalo jakýmsi zasvěcením do problematiky gramatických jevů. V případě druhé scénky se jednalo o předpřítomný čas. Správné vstřebání jevu bylo důležité pro pochopení představení.

Poté si někteří studenti mysleli, že už své mozky nebudou muset po celou dobu divadla zapojit. Byli na omylu! Herci s námi, se studenty, spolupracovali. Vše pak završilo prohlášení, že zápletku v příběhu si studenti budou muset vyřešit sami. A hlavním vodítkem měl být špatně použitý již zmiňovaný předpřítomný čas. Po dlouhém rozmýšlení se publikum spíše nechalo poddat.

I přes drobné obtíže s jazykovou bariérou studenti představení ocenili. Zábavnou formou se učili anglicky, a to se líbilo. J. A. Komenský by se jen spokojeně usmíval.

Jakub Vácha