Na co všechno se dá dotace použít a kam by peníze investovali? Odpovídaly děti z páté třídy, a to Patrik Pilař (11 let), Jana Valouchová (11 let), Adéla Přibylová (10 let) a Radim Remiáš (10 let).

Co si představíte pod pojmem dotace? Co toto slovo znamená?
Jana – Jsou to nějaké peníze, které se darují. Například nemocným, kteří se potřebují vyléčit.
Radim – Já si myslím, že se dotací mohou podpořit i děti z dětských domovů. Nakoupit se jim za peníze mohou třeba hračky. Díky nim se ale také mohou opravit nějaké budovy.
Adéla – Koupit se může i nábytek.
Jana – Investovat se mohou i do nemocnice, tady se za peníze dají vylepšit různá zařízení.

Na co by, podle vás, mohly různé organizace, města či obce o dotace žádat?
Patrik – Na opravu silnic.
Radim – Na stavby budov, třeba supermarketu. Dotace by ale mohly žádat i na opravy a vylepšení hřišť. Například na hřiště před Domem dětí a mládeže, určitě by se jich ale našlo i víc.
Jana – Pokud by to byl nějaký hudební spolek, mohl by o dotaci požádat na nákup hudebních nástrojů. Zaplatit by za ní mohl i nějaké to vystoupení.
Adéla – Myslím si, že mohou o dotaci požádat v případě, kdy chtějí opravit věci, které poničila povodeň. Jinak i na rekonstrukce bytů ve městě nebo obci.

A odkud si myslíte, že se peníze na dotace berou?
Jana
– Podle mě dává dotace stát, a to ze státní pokladny, která se plní z daní. Jinak by se mohly brát i od lidí, které je za nějakou dobu shromáždí.
Adéla – Peníze se na ně možná berou i v bance. Ta je zase může dostávat od pojišťovny.
Patrik – To já tedy nevím.
Radim – Je možné, že nějakou částku může na dotace přispět i Slovensko. To je pošle našemu státu a ten je následně rozdělí do měst. Uvolnit by tak mohlo každý rok asi pět milionů. Kromě Slovenska by mohly přispívat i jiné státy, budou to ale hlavně země z Evropy.

Kdybyste mohli dotace rozdělit, na co byste je dali nejdříve?
Patrik
– Já bych je dal nemocným, možná bych je poslal i na Haity. Jinak u nás v Prachaticích bych z dotací vybavil mateřské školky. Nakoupil bych hračky i nový nábytek. Nějakou částku bych investoval i na opravu hřišť.
Jana – Protože bydlím v Žernovicích, dotaci bych použila na náš kulturní dům. Je tam totiž docela zima, a tak bych opravila topení. Dotaci bych dále rozdělila na nějaké památky, třeba bych opravila kapličku, která je pod branou.
Adéla – To já bych opravila poškozené domy. A prachatický azylový dům bych nechala vybavit novým nábytkem. Také bych ještě investovala do oprav kapliček a nebo soch.
Radim – Já bych je dal Červenému kříži, aby si tady v Prachaticích mohli pořídit nové vybavení. Potom bych dal peníze i nějakému dětskému domovu poblíž a nezapomněl bych ani na opravy domů na sídlišti. Nechal bych opravit i silnice.