Proč ho podle Jiřího Srcha, Kryštofa Karvánka, Daniely Kolkové a Sabiny Volfové vůbec upálili? Spáchal ve své době něco hrozného? Ptali jsme se těchto páťáku, kteří chodí na Základní školu Vodňanskou v Prachaticích.

S jakým svátkem je spjaté datum 6. července?

Sabina – Upálení Mistra Jana Husa.

Kdo byl mistr Jan Hus?

Jirka – Válečník nebo vlastně spíš kněz, který byl upálený v Kostnici.
Kryštof – Souhlasím, byl to kněz, kterého upálili.
Daniela – Byl to kněz a kázal česky. Jenže nějaká vyšší rada církve nechtěla, aby kázal zrovna v češtině, prostě se jim to nelíbilo, a tak ho potom upálili.
Sabina – Ano, kázal něco, co se církvi nelíbilo. On vlastně proti nim tak protestoval. Když svolali sněm v Kostnici, ptali se ho, proč tak káže a aby přestal. Jenže se nedal a oni ho nakonec upálili.
Daniela – Protestoval proti odpustkům.
Jirka – Nelíbilo se jim, že kázal pravdu, církev některé věci nechtěla přiznat.

Jak podle vás vypadal?

Jirka – Určitě měl dlouhé černé nebo tmavě modré sako. Podle mě byl vysoký a štíhlý. Nosil brýle, které se podobaly těm, co lidé nosí dnes. Jinak měl úzké boty, takové ty šaškovské, jaké se v patnáctém století, kdy žil Jan Hus, nosily.
Kryštof – Protože to byl kněz, nosil hábit s kapucí, proto už nepotřeboval čepici. Řekl bych, že žil tak v patnáctém nebo šestnáctém století, takže boty mohly být ještě dřevěné.
Daniela – Měl dlouhé vousy a černobílý hábit. Protože žil v patnáctém století, na nohy také podle mě obouval dřeváky.
Sabina – Byl menší postavy a hubený, mohl mít i modré oči. Na sobě měl hnědé oblečení a samozřejmě i hnědou kapuci. Boty byly jako ty rytířské, dlouhé a natahovací.

V čem se lišil život kněze od normálních lidí?

Jirka – Rozhodně nebydlel v domech jako normální lidé. Svůj život trávil většinou v kostele nebo klášteře. Také mnohem víc věřil v Boha, a tak musel častěji chodit na modlitby.
Kryštof – Lišil se hlavně ve víře. Lidé, kteří totiž žili normálně, v Boha tak nevěřili. Mohl se proto setkávat s úplně jinými problémy, než ostatní. Knězi se také mohlo stávat, že nemohl chodit do určitých částí města, měl to prostě zakázané. Sloužily pro něj jen vyhrazené ulice.
Daniela – Nemohl chodit do hospody. Choval se nebo spíš mluvil velmi spisovně. Musel být oproti jiným mnohem vznešenější. Často trávil své dny v kostele.
Sabina – Každý den se musel několikrát modlit, to kněz prostě musel.
Daniela – A to hlavně před jídlem. Určitě se nestalo, že by řekl nějaké sprosté slovo.
Sabina – Měl lehčí život, než poddaní, ti museli mnohem víc pracovat. To on vlastně tolik nemusel, protože byl skoro celou dobu v kostele, kde se jen modlil.