A co vědí o historii? Na to jsme se ptali žáků páté třídy Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích, konkrétně Heleny Furišové, Tiny Hejníkové, Adama Kůse a Františka Binky.

Víte, jaký svátek slavíme 5. července?

Adam – Příchod Konstantina a Metoděje.

A proč si myslíte, že svátek vůbec slavíme? Stalo se něco výjimečného?

Helena – Protože k nám přivedli náboženství. Kázali v kostelech, které byly podobné těm dnešním.
Tina – Já nevím.
Adam – Zavedli u nás křesťanské náboženství. To znamená, že se lidé začali modlit k jednomu bohu. Předtím bylo bohů víc.
Tina – Například se modlili k Buddhovi nebo Alláhovi.
František – Rozšiřovali křesťanskou víru, hlavně v kostelích. To se jim nakonec podařilo.

A kdo vůbec byli Konstantin a Metoděj? Jak byste řekli, že mohli vypadat?

Helena – Nevím, co mohli dělat ještě jiného kromě náboženství. Podle mě ale měli dlouhé vlasy, vousy, modré oči a zarostlé obočí.
Tina – A na sobě měli pláště.
Adam – Myslím, že měli určitě jiné oblečení, než nosíme teď my. Jinak asi uměli dobře kázat.
Helena – A ještě nosili čepici.
Tina – Určitě také byli divadelně nadaní, museli umět dobře mluvit, aby přitáhli ostatní.
František – Na sobě nosili splývavé kabáty a měli vyholené kolečko na hlavě. Neměli ani vousy, protože by tak nebyli čistí.

Věděli byste z jakého století pocházeli?

Helena – Já bych řekla, že tak z šestého století. A protože většina lidí neuměla číst ani psát, jeden z nich, nevím ale jestli to byl Konstantin nebo Metoděj, je to učil.
Tina – Mohli žít tak v sedmém století. A řekla bych, že neměli školu jako my. Bohatí si učitele mohli zaplatit a ten jim dával hodiny doma. Vlastně neměli ani peníze ani obchody, proto si věci vyměňovali.
Adam – Určitě někdy mezi prvním až desátým stoletím.
František – Viděl bych to tak na první nebo druhé století po Kristu. Byli to vlastně takoví moderní lovci mamutů, protože třeba ve středověku už měli lidé vodní kola. V této době museli dělat všechno ručně. Ani města nebyly nijak zabezpečená, maximálně mohly být okolo nějaké kůly. Také neměli peníze, kterými by mohli platit, proto dělali výměnné obchody. Potom nebyl i žádný sloh jako třeba v gotice a tak.

V jejich století se začalo používat jisté písmo. Víte jaké?

František – Nejdříve to byla hlaholice a potom vymysleli ještě cyrilici.

A proč ještě vznikla cyrilice?

Tina – Lidé si mohli vybrat jaké písmo se jim píše líp a potom ho používat ke psaní. Bylo to vlastně pro zjednodušení.