K odsouhlasení prodeje došlo urychleně, jakoby šlo o život, bez ohledu na nesouhlas velkého množství zejména prachatických občanů. Nesouhlas s výstavbou hypermarketu Tesco v centru města byl vyjádřen peticí „NE hypermarketu ve Vodňanské ulici“, kterou během týdne podepsalo 1500 občanů. Podpisové archy byly předány v předstihu zastupitelstvu města a členové petičního výboru pak osobně, při jednání městského zastupitelstva dne 26. 11. 2007 zopakovali nesouhlas s prodejem pozemků a předložili i náměty na využití těchto cenných pozemků. Prostor, který dostali zástupci odpůrců výstavby hypermarketu v centru města, byl pouze formální, většinu zastupitelů nezajímaly faktické argumenty svědčící pro neschválení prodeje pozemků. Jednání zastupitelů připomínalo spíše dobře zinscenované divadélko v režii pana starosty, jehož jediným smyslem bylo odsouhlasení prodeje pozemků. Přitakali též odborní zástupci horující pro nutnost investorem nabízených bonusů – kruhové křižovatky a sportovní hřiště pro ZŠ Vodňanskou. Jediní, kdo se pokoušeli vést diskuzi na věcné úrovni a kdo se při hlasování vyslovil proti prodeji, byli zastupitelé za ČSSD. Prodej pozemků byl schválen především díky shodnému postoji zastupitelů za ODS a KSČM.
PŘÍTOMNOST
Kupní smlouva na prodej pozemků ze dne 3. 3. 2009 byla nakonec uzavřena s akciovou společností, vzniklou v důsledku fúze zaniklé spol. s r.o. Prodejem cenných pozemků město Prachatice získalo 8 miliónů Kč. Dodnes (naštěstí) nebyla výstavba supermarketu zahájena a nebyly zatím způsobeny nevratné škody. Prachatice rovněž nebyly obdarovány ani kruhovou křižovatkou, ani sportovním hřištěm. Sama kupní smlouva s možností takové situace počítá a umožňuje městu Prachatice, jako prodávajícímu, za určitých podmínek od kupní smlouvy odstoupit. Je tedy reálné, v případě „nové konstelace na radnici“ zahájit proces přehodnocení výstavby supermarketu Tesco v centru našeho města a znovuzískání cenných pozemků zpět do majetku města. Navrácení získaných 8 miliónů Kč by neměl být zas až takový problém, když za uplynulé 4 roky investice ve městě dosáhly téměř půl miliardy Kč.
BUDOUCNOST
Přípravné práce na postavení supermarketu Tesco stále probíhají. Není nás málo, kterým není lhostejné, zda bude centrum našeho malebného městečka zohyzděno typizovaným hangárem supermarketu Tesco a zamořeno dalšími doprovodnými jevy. My všichni můžeme v nadcházejících volbách do Zastupitelstva města Prachatice odpovědět na přehlížení a aroganci moci, jež se nám dostalo, když byly obecní cenné pozemky prodány proti naší vůli. Účinné bude, když dáme svůj hlas sdružení či politické straně, která má ve svém volebním programu, že se zasadí o to, aby supermarket Tesco nebyl v centru města Prachatic postaven. Stejnou odpověď by měli dát i ti, kteří se setkali s obdobnou arogancí moci i v jiných kauzách. Mohla by tak svitnout naděje na zvýšení podílu nás všech na rozhodování společných věcí i v podmínkách zastupitelské demokracie a k reálnému posunu města Prachatice k často deklarovanému zdravému městu.

MICHAL SMRČKA
Prachatice