Je jím osada Albrechtovice, kterou najdete na cestě směrem z Prachatic na Záblatí. Sice není přímo označena, ale vodítkem vám může být Zlatá stezka a údolí Farského potoka. Právě v těchto místech byla v sobotu slavnostně otevřena Hornická naučná stezka.
S potoky a říčkami regionu, které často nesou přívlastek zlatá či zlatonosný je úzce spjato rýžování zlata. Jak ale říká jeden z autorů myšlenky vytvoření Hornické naučné stezky Bohumil Toms, odněkud se to zlato do potoků a říček muselo dostat. A právě na důlní činnost spjatou s dolováním vzácného kovu přímo ze zlatonosné žíly upomíná několik zastavení nové naučné stezky jen kousek od silnice na Záblatí.
Ta ukazuje pozůstatky hornické činnosti na Prachaticku od dob Rožmberků až po rok 1920 na poměrně malém území. Mezi hosty, kteří se zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky, byli jak zástupci spolků a organizací, kteří se na vzniku podílely, tak města Rudolfov. Právě zde už podobná naučná stezka existuje a stala se vzorem pro tu u Albrechtovic. Po dlouhém hledání pozůstatků po důlní činnosti v terénu a složitém boji s legislativou se nakonec podařilo získat všechna potřebná povolení i finanční prostředky, takže si nyní mohou všichni připomenout, jak složité dobývání zlata v minulosti bylo.
Obec Záblatí, na jejímž katastru se nová naučná stezka nachází, sice v budoucnu na těžbě zlata už nejspíše nezbohatne, ale jak připomněl starosta Vladislav Klabouch, zbohatnout by mohlo na jeho návštěvnících, kteří sem díky Hornické naučné stezce přijedou. „Když spolek před několika lety přišel s touto myšlenkou, musím říct, že jsme jí příliš nevěřili, protože víme, jak je to s naší legislativou, ale nakonec se to podařilo,“ poděkoval autorům stezky Vladislav Klabouch.