To jej využívá k různým akcím a část prostor tohoto domu v současné době město pronajímá jako restaurační zařízení. Až do letošního roku nikdo z radnice o kolaudaci budovy nepožádal.

„Hlavním důvodem, proč se už před třiceti lety kolaudace nepovedla, byly různé dodělávky. Jejich dokončení bylo předpokladem pro kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu,“ odůvodnil starosta města Robert Klesner. Aby současné vedení radnice napravilo léta nevyřešenou a neřešenou věc, na začátku letošního roku požádal Robert Klesner Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje o kolaudaci.

Zkolaudovaný dům je totiž pro město zárukou, že výstavba byla provedena v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací, tudíž že zde nejsou žádné zásadní nedostatky, které by bránily v jeho užívání.