Důvod je jasný, nemají dostatek volných investičních prostředků. Nic nepomůže ani skutečnost, že nabídka od jedné z firem je nákladově výhodnější. „Oslovili jsme dvě firmy, které nám zaslaly svou nabídku. Jedna nabízí přístřešky na deset kontejnerů u hotelu za 358 tisíc z kovové konstrukce, která odpovídá již umístěným přístřeškům na sídlišti. Druhá nabídka je na dvacet kontejnerů za 319 tisíc korun včetně montáže bez DPH v provedení sloupků z umělého kamene s plechovým zastřešením,“ uvedl starosta města Robert Klesner. O výsledku rozhodne až nové zastupitelstvo.