Začínající hráči na trubku či trombon si zde totiž své muzikantské řemeslo mohou po celý první prázdninový týden pilovat pod dohledem absolutních špiček v oboru. „Zdeněk Šedivý získal již v roce 1975 první místo v soutěži Concertino Praga a o tři roky později první cenu a titul laureáta v mezinárodní soutěži „Pražské jaro“. Vystupoval jako sólista v řadě zemí, například ve Španělsku, Norsku, Lucembursku či Německu. Má za sebou působení v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, ve Filmovém symfonickém orchestru či v České filharmonii a působí i jako pedagog na pražské AMU,“ představila lektora v oboru trubka Hana Daňhová, která po celých osmnáct let kurzy připravuje. Po mnoho let na kurzech vyučuje i Šedivého dvojče Jiří, který má za sebou stejně pestrou hudební minulost a je rovněž členem České filharmonie. Ve Vimperku si pak vzal na starost výuku komorní hry. Třetím z lektorů je sólotrombonista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a první trombonista Českého národního symfonického orchestru Jiří Novotný „V roce 2004 se stal členem mezinárodní poroty Pražského jara a již přes dvacet let se plně věnuje orchestrální, komorní a sólové hře na trombon,“ doplnila jen pár střípků z pestrého hudebního životopisu Jiřího Novotného Hana Daňhová. Kurzisté, ale i obyvatelé města se pak mohou těšit na vystoupení zřejmě nejlepšího slovenského trumpetisty Juraje Bartoše, které se uskuteční 6. července v hotelu Zlatá hvězda či koncert finalisty Pražského jara trombonisty Lukáše Moťky, připravený o dva dny později v sále kulturního střediska. Přestože kurzy zdánlivě v prázdninovém kulturním dění města pod Boubínem zapadnou, jsou projektem, který se těší velké a pravidelné podpoře Ministerstva kultury a s trochou nadsázky lze říci, že v republice jen málokterý špičkový žesťař neví, kde leží Vimperk. Jaroslav Pulkrábek