Prozatím ale jen papírově. Jak pro Deník řekl netolický starosta Oldřich Petrášek, peníze nejsou. A nebudou pravděpodobně ani v příštím roce. Město zatím připravuje stavební povolení. „Budeme hledat dotační titul,” řekl Petrášek. Projekt na stavební úpravy hasičské zbrojnice počítá i se sousedním pozemkem. Ten by měl sloužit jako přístavba. Rozšířením objektu se tak najde místo pro umístění zásahové techniky a pro doplnění potřebného technického i sociálního zázemí. V nově vybudovaném objektu by z požárně bezpečnostního důvodu měl být i druhý vedlejší vstup. Hlavní zůstane ve stávajícím objektu. Pokud se Netolickým podaří sehnat finance, stranou by nezůstal ani krov. Původní by měl nahradit zcela nový. A zvýšená by následně měla být půdní nadezdívka, kde by vzniklo zateplené podkroví. Projekt je tedy navržen tak, že i nadále bude objekt využíván jako hasičská zbrojnice. Její součástí ale bude navíc zázemí pro zásahovou jednotku, služební byt, školící místnost a evakuační pokoje v podkroví. Pro potřeby vytápění by se na místě technického prostoru vybudovala nová objektová plynová kotelna. Kromě jiného by se měla nainstalovat i nová vodovodní přípojka