Každoročně si ale vybírá několik sociálních zařízení, kterým ze svého grantového programu přispívá na péči. V letošním roce se na jejich seznam dostal i prachatický hospic, jehož pacientům ale i zaměstnancům podle slov ředitele takový dar citelně uleví. „Nemluvím teď jako ředitel, ale spíše jako servisní pracovník svých zaměstnanců. V hospici pracuje mnoho nádherných lidí, kteří svou práci milují a prožívají na všech úrovních. Ti samozřejmě za mnou chodí se svými požadavky a návrhy, jaká zařízení by ještě bylo potřeba pořídit. Těch požadavků je ale tolik, že se stává i to, že jim jejich přání splnit nemohu, protože z provozních prostředků je zkrátka pořídit nemůžeme. Proto mám vždycky ohromnou radost, když mohu sestrám říci, že existují lidé, kteří si váží jejich práce natolik, že se jim rozhodli pomoci. Dar společnosti Partners je jedním z těchto příkladů,“ řekl při slavnostním předávání symbolického šeku Robert Huneš a dále přiblížil, jaká konkrétní zařízení za zmíněný finanční obnos pro nemocné pořídí. „Bude to především terapeutický laser, který se používá například při léčbě proleženin. S nimi občas pacienti bohužel do hospice přijdou a my se je snažíme léčit. Toto zařízení k tomu velice přispívá. Kromě laseru chceme zakoupit také další odsávačku a lineární dávkovač analgetik, což je při léčbě bolesti neocenitelná mašinka. Dokáže totiž podle nastavení dávkovat potřebnou dávku například opiátů po celý den. Ušetří tak pacientům mnoho vpichů do kůže, stačí navíc, aby sestra ráno pacienta navštívila a po celý den už přístroj pracuje za ní,“ vysvětloval důležitost plánovaných nákupů ředitel hospice a upozorňoval, že lineární dávkovač analgetik pracuje výborně i v případě, že ho ovládá sám pacient. „Sestry a lékaři samozřejmě vždy nastavují množství použitých látek odhadem, protože nemohou cítit bolest za pacienta. V případě, že si dávky nastavuje pacient pomocí tohoto přístroje sám podle vlastních pocitů, klesá spotřeba opiátů až na polovinu,“ vysvětloval dále ředitel. Cena každého tohoto zařízení se přitom pohybuje v řádech desetitisíců korun. „Většina lidí má představu, že když se někdo dostane do hospice, náklady na jeho život klesají. Opak je ale pravdou a je důležité, aby i pacienti hospice žili na konci svých dní důstojně. Hospic je výjimečné a potřebné zařízení a uvědomujeme si, že je závislé především na darech a grantech. A protože je to prachatické zařízení, které je navíc v jižních Čechách svého druhu jediné, doporučili jsme ho do našeho grantového programu,“ vysvětloval jeden z předávajících manažerů společnosti Partners Tomáš Uhlík. Upozornil, že ve čtvrtek předávali dar kvůli tomu, že osmého září začíná veřejnost chápat jako Den finanční gramotnosti. Proto společnost ve čtvrtek spustila také nové internetové stránky s touto tématikou a navíc na dvacátého září naplánovala přednášku o finančním poradenství, která se bude pro širokou veřejnost konat v baště v areálu prachatického hospice. „Protože se i my snažíme dělat finanční poradenství jinak a nově, a hospic a jeho myšlenky jsou také nové, řekli jsme si, že tak trochu patříme k sobě. To byla hlavní motivace k poskytnutí financí,“ uzavřel Tomáš Uhlík.