Jako přednosta Okresního úřadu Prachatice se měl možnost osobně setkat s Václavem Havlem třikrát. „Delší, méně formální rozhovor, jsme vedli ve Vimperku po oficiálním uvítání při jeho návštěvě, na které byl se svým mluvčím Ladislavem Špačkem i kancléřem Ivanem Medkem. Musím říci, že na mne v dobrém slova smyslu vůbec nepůsobil jako prezident,” vzpomíná Karel Škácha na své setkání s Václavem Havlem. „Byl velice zdrženlivý, naslouchal, a když jsme seděli při krátké přestávce na vimperské radnici, měl jsem možnost mluvit s ním i s panem Medkem, a to nejen o věcech světských, ale i o filosofických otázkách. Pořád vidím, jak se pan prezident přitom, co naslouchal, neustále plácal po kapsách a ujišťoval se, že má u sebe cigarety. Víme všichni, že to byla jeho velká slabost. Mluvili jsme i o jeho studiích v Poděbradech, protože můj tchán právě Václava Havla, ale i Miloše Formana, učil na gymnáziu. Když jsem mu to připomněl, dobrosrdečně se smál a jen mávl rukou a řekl, to bylo dávno,” dodává Karel Škácha.

„Je vždy škoda, když odejde takový člověk, jako Václav Havel,” uvědomuje si. „Když jsem tento týden sledoval média více než kdy jindy, připomněl jsem si při citacích Havlových výroků, které pronesl v Parlamentu i jinde, mnohé nikdy nezveřejnil nebo je veřejnost ještě tolik nezná, že vše z toho je pravda. Václav Havel upozorňoval, že se společnost může vydat jiným směrem, upozorňoval na náznaky korupce, určitého kastovnictví,” zdůraznil Škácha, podle něhož byl Václav Havel do poslední chvíle prostým člověkem. „Udržel si střídmost a pokoru, která chybí devadesáti procentům dnešních politiků a lidem, kteří vnímají demokracii přes peníze a klientelismus,” podotkl.

Také Karel Škácha vnímá, že ve Václavu Havlovi ztrácíme osobu, která se zasloužila o nový český stát. „Byl vizionářem a demokratem, který se ani za minulého režimu nebál vystoupit navzdory persekucím. Současně v něm ztrácíme osobu, která byla schopna komentovat události, a to bez vějiček a účelového populismu, který používají i nejvyšší politici. Nebýt Václava Havla, nejen v České republice by to dnes vypadalo jinak. A to mu mnozí také nemohou odpustit,” připomněl.

Václav Havel měl neocenitelnou vlastnost říkat na veřejnosti i nepříjemné věci. „A to dnes málokdo umí. Mezi lidmi se sice povídá hodně, ale z politických představitelů nebo veřejně činných osob takových lidí, kteří by komentovali objektivně a podle svého svědomí události nejen u nás, mnoho není. Bohužel, dnes nejsme schopni docenit vážnost Václava Havla, které se mu dostávalo v zahraničí. Stačí se podívat na CNN nebo BBC na reakce světových politiků, jak se k Havlovi vracejí a jak ho hodnotí. To je odezva na jeho vizionářskou sílu, kterou působil na své okolí,” uzavřel Karel Škácha svou vzpomínku na Václava Havla.