Starosta Bohumil Petrášek při jednání zastupitelů 
v bodě různé oznámil, že se výběrová komise shodla většinou hlasů na tom, že ani jeden ze čtyř účastníků výběrového řízení stoprocentně neodpovídá požadavkům, 
a rozhodla proto nevybrat žádného z nich. Komise byla následně zrušena a v lednu navrhne zastupitelstvu personální řešení vrchního strážníka sám starosta Petrášek. „Činnost komise skončila, protože není důvod, aby fungovala dál. Ze čtyř kandidátů většinou hlasů nedoporučila nikoho, nicméně to neznamená, že by některý z nich nemohl vykonávat funkci řadového strážníka,” shrnul starosta. Neustálé prodlužování termínu konečného výběru, které vyústilo v rozhodnutí nevybrat nikoho ze čtyř účastníků výběrového řízení, ale také informace, že se mezi tím na funkci vrchního strážníka objevili dva noví zájemci, působí navenek více než rozpačitě. Tím spíš, že v záloze má starosta další dva nové adepty, kteří se ale nehlásili do výběrového řízení. „Od září, kdy jsem měl signály, že k výběru s jistotou nedojde, rozjel jsem další jednání a připravoval jsem se na tu možnost. V lednu předložím zastupitelstvu návrh na vedoucího městské policie,” uvedl Bohumil Petrášek. Vedení města hledá už téměř půl roku nástupce za Pavla Duba, který by řídil městskou policii jako jmenovaný vrchní strážník. Doteď se to nepodařilo. Podle většinového názoru členů dnes již zrušené výběrové komise nevyhověl požadavkům ani jeden ze čtyř uchazečů, kteří prošli do druhého kola výběrového řízení na funkci vrchního strážníka. Takový je aktuální závěr. Starosta Bohumil Petrášek chce na lednovém jednání zastupitelů navrhnout konkrétní osobu pro tuto funkci. Poněkud zvláštní vyústění hledání člověka, který by měl řídit městskou policii, která je dlouhodobě terčem kritiky jak samotných zastupitelů, tak i obyvatel města. Na počátku listopadu se kritika dostala snad do všech celostátních médií s ohledem na situaci s romskou komunitou. Ale pojďme se vrátit o několik měsíců zpět. Městská policie se za vedení bývalého vrchního strážníka dostala podle názoru starosty Bohumila Petráška do stavu, kdy přestala fungovat jako jeden tým. Vrchní strážník neplnil požadavky radnice a zastupitelů a neměl u svých podřízených dostatečnou podporu. To byly stručně řečeno důvody, pro které Dubu v květnu zastupitelé odvolali z funkce vrchního strážníka. Dočasným řízením městské policie byl následně pověřen Bohuslav Rubeš. Současně bylo schváleno vypsání výběrového řízení za účelem najít kandidáta, který by mohl být do funkce vrchního strážníka jmenován. Do začátku července se přihlásilo devět zájemců, z nichž šest bylo vyzváno k předložení koncepce řízení a fungování Městské policie Vimperk. Dva z nich na výzvu nereagovali a od té chvíle výběrová komise komunikovala pouze se čtyřmi zbylými uchazeči. Ti předložili své koncepce a zároveň absolvovali u policejní psycholožky v Českých Budějovicích psychologické testy zaměřené na výkon funkce vrchního strážníka. V červenci byl starosta Bohumil Petrášek ještě optimista a viděl reálně, že by komise mohla navrhnout nového vrchního strážníka zastupitelům v září. Člověk míní, okolnosti mění. Na jednání zastupitelů 19. října byl nucen starosta Petrášek konstatovat, že nemají k dispozici písemná vyhotovení psychologických testů jednotlivých uchazečů, nicméně podle slovního vyjádření psycholožky všichni kandidáti vykazovali jistou míru rizika spojenou s výkonem funkce vrchního strážníka. Současně připustil, že o konkrétním jménu nového vrchního strážníka by zastupitelé mohli hlasovat až v polovině roku 2012. Důvodem pro tuto prodlevu byl fakt, že tři z adeptů ve výběrovém řízení nepracovali ani jako řadový městský strážník a pokud by výběrová komise navrhla některého z nich, musel by uzavřít pracovní poměr nejprve jako strážník čekatel, absolvovat povinný kurz strážníka, který by se mohl konat nejdříve v únoru příštího roku, a pokud by jej zvládl, až pak by zastupitelé hlasovali o jeho jmenování vrchním strážníkem. Aby toho nebylo málo, řízením dočasně pověřený strážník Bohuslav Rubeš ke konci října rezignoval a od prvního listopadu se tak ve vedení vimperské městské policie objevuje Daniel Ziemba. Čas plynul a výběrová komise se stále nemohla rozhodnout, jak bude situaci v personálních otázkách v městské policii řešit. Mezitím se ve Vimperku vyhrotila bezpečnostní situace s ohledem na chování především romského etnika ve městě, kterou „korunovalo” veřejné shromáždění členů a přívrženců Dělnické strany sociální spravedlnosti koncem listopadu s následnými excesy, jimiž se zabývá Policie ČR. Výběrová komise, která podle slov Bohumila Petráška měla mít jasno 30. listopadu, ale své konečné resumé k uvedenému datu neměla. „Já nevím. Ve hře je několik adeptů a vrchní strážník by mohl být jmenován pouze v případě, že už je to člověk, který je strážníkem,” shrnul 2. prosince hledání nového vrchního strážníka Bohumil Petrášek. Deset dnů před jednáním zastupitelů byl ale stále optimistou. „Myslím si, že rozhodneme o tom, kdo bude do budoucna vrchní strážník. To si myslím, že komise rozhodne. Ale jestli bude jmenován na zastupitelstvu, je těžko říct, protože jmenován může být ve chvíli, kdy splní kvalifikační předpoklady. Pevně věřím, že jméno padne. Ve hře jsou i další možnosti,” řekl v pátek a bližší informace slíbil sdělit v pondělí. A zase bylo vše jinak. „Ve čtvrtek osmého prosince budeme mít jednání výběrové komise. Máme čtyři adepty z výběrového řízení a přihlásil se nám další mimo výběrovou komisi. Je na ní, zda ho budeme řešit, případně do kdy. Trochu se nám to zamotalo,” připustil týden před zastupitelstvem starosta. „Komise je nyní v situaci, kdy řekne, máme tu čtyři adepty, z nichž ani jeden není stoprocentní. Nicméně, pokud bychom to tak chtěli, museli bychom si asi někoho uplácat z hlíny a vdechnout mu život. Může se stát, že necháme udělat psychotesty i pátého uchazeče a pak budeme vybírat z pěti zájemců. Na zastupitelstvu bychom pak pouze informovali o závěrech jednání výběrové komise,” doplnil. A tak se i stalo.V pondělí tak mohli zastupitelé i přítomná vimperská veřejnost být svědky bezradnosti, jak vyřešit téměř půlroční bezvýchodnou situaci. I když s předloženou jiskřičkou naděje, že už v lednu bude vše jinak a jméno kandidáta na vrchního strážníka přece jen padne. A zdá se, že podle všech indicií, by to mohl být nakonec Daniel Ziemba, který momentálně řídí městskou policii na základě dočasného pověření. „Myslím si, že vybírat vrchního strážníka z někoho, kdo ještě ani není strážník s tím, že až jestli se osvědčí, budeme ho teprve jmenovat vrchním strážníkem, to mi přijde postavené na hlavu,” shrnul současný stav zastupitel Jaroslav Zámečník. „Nejlepší by bylo jmenovat vrchním strážníkem pověřeného strážníka Ziembu,” nabídl řešení. I podle starosty Petráška, který okamžitě zareagoval, je to možné řešení. „Ale proto, abychom to mohli udělat, musíme udělat ještě další krok. A ten v tuto chvíli není, a proto to nechci předkládat dnes,” uvedl Petrášek. Ten krok ale není na vedení radnice, ale případně na Danielu Ziembovi. Podle zjištění Deníku totiž nemá za sebou ještě psychologické testy, které absolvovali všichni účastníci výběrového řízení. A jak jsme uvedli dříve, ani jeden z kandidátů jimi neprošel bez určitých rizik. Pro možnost, že by novým vrchním strážníkem mohl být právě Daniel Ziemba, mluví i vyjádření starosty Petráška krátce po pondělním jednání zastupitelů. „V lednu navrhneme člověka, který bude moci okamžitě nastoupit po jmenování zastupitelstvem na funkci vrchního strážníka. Už teď máme konkrétního člověka, potřebujeme pouze jedinou věc, aby mohl být v lednu jmenován,” potvrdil Bohumil Petrášek. Jinými slovy, vrchním strážníkem může být v lednu jmenován jen ten, kdo splňuje předepsané kvalifikační předpoklady. Tedy už nyní je městským strážníkem a chybí mu pouze psychologické testy, na které podle všeho kladla výběrová komise zásadní a rozhodující důraz. Ani to však nemusí být konečná. Starosta Petrášek ve středu před novináři připustil, že možní adepti na post vrchního strážníka jsou dva.