V Klubu vojenských důchodců regionu Prachatice (KVD) již 10 let velmi aktivně pracuje sekce Vojenská prachatická společnost, kterou řídí plk. v záloze Ing. Ivan Vulterýn.

Pro dobrou pohodu, k tanci a poslechu byl přizván orchestr Květovanka z Kladna řízený Josefem Husákem, rocková hudební skupina Doktor PP z Prahy s Petrem Pečeným, zpěvákem a jistě kulturním zážitkem bude i klavírní koncert Symfonické básně Má vlast – Vltava od Bedřicha Smetany v podání Mgr. Jany Jelínkové. Jak Ing. Josef Husák, tak JUDr. Petr Pečený byli v 80. letech příslušníky vojenské posádky v Prachaticích. Do programu jsou zařazena vystoupení velitele vojenské prachatické společnosti, ale také udělení vyznamenání.

Členové sdružení se umí bavit, ale i získávat další informace, vzdělávat se.
Ze stanov společnosti Vojenské prachatické společnosti:

Jde o sdružení vojáků z povolání v činné službě, v záloze, ve výslužbě, občanských pracovníků, kteří byli příslušníky vojenské posádky ve městě Prachatice, dále jejich sympatizantů, ale i rodinných příslušníků všech výše uvedených.

Účast ve sdružení je naprosto dobrovolná, není podmíněna žádným vstupním ani členským poplatkem.
Společnost se schází jedenkrát ročně.
V čele stojí velitel a jeho čtyři zástupci.

Znělka společnosti – Být stále mlád, refrén:
„Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád, vzepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří, být stále mlád, zkouším to dál, být stále mlád i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlád!“

Klubu vojenských důchodců bylo v loňském roce již 15 let. Je dobrovolnou organizací. Činnost je závislá na práci ochotných, nápaditých a nadšených jednotlivců. Společné akce mohou využívat i další senioři ve městě, nejsou uzavřenou společnost. Již od svého založení hlavním posláním klubu se stala myšlenka vytvářet podmínky pro seniory, aby mohli prožívat plnohodnotný život, aby nikdo nebyl sám. Od roku 2006 mají díky své práci KLUB v budově autoškoly Zlatá stezka. Klub vojenských důchodců vydává a stále zapisuje do své kroniky (slovem i fotografiemi). V dnešní podobě aktivizuje navíc i vdovy po vojácích z povolání, a do řad mohou vstoupit také sympatizanti, dále pak druhováleční a novodobí veteráni. Společně se schází dvakrát do roka na jarním a podzimním aktivu, kde schvaluje a vyhodnocuje plány činnosti na rok. Setkání je vždy obohaceno kulturním vystoupením. Úzce spolupracuje s KVD Rokycany. Své zástupce KVD má i v Poradním sboru zdravotně postižených a seniorů a v Radě seniorů, poradních orgánech města Prachatice.

Na zajímavou akci oslavy navazuje Klub vojenských důchodců Prachatice a sekce techniků – kongresmanů Prachatice pořádáním pietní vzpomínky na prachatickém hřbitově k mezinárodnímu Dni válečných a novodobých veteránů 11. listopadu 2011. Den veteránů, který se shoduje s datem ukončení první světové války 11. listopadu 1918, se v novodobé České republice připomíná od roku 2001.

Hanka Rabenhauptová