Přestože jde již o tradiční záležitost, ve městě pod Boubínem se tentokrát nesla v duchu poněkud netradičním. Při slavnostním projevu se snad poprvé mluvilo nejenom o historii československých legií, ale i o jindy opomíjené statečnosti vojáků bojujících na straně Rakouska-Uherska. Následně pak zřejmě poprvé od roku 1918 na vimperském náměstí zazněla stará hymna mocnářství. Novinkou pak bylo i zastoupení něžného pohlaví mezi čestnou stráží, když vedle německých veteránů se s praporem postavily spolu se skauty i skautky.