Připravují již nyní nový. „Chtěli bychom, aby byl schválen v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud se to nepodaří, nic se neděje, protože aktuální územní plán je bez problémů platný až do roku 2013,“ uvedl starosta Vladislav Klabouch. Současný územní plán ale řeší jen samotné Záblatí a zastavěné území osad, a to chtějí změnit novým územním plánem. „Už máme vše předjednáno se správou chráněné krajinné oblasti Šumava a po dohodě se zástupcem stavebního odboru a územního plánování Městského úřadu v Prachaticích bychom v nejbližší době pustili návrh územního plánu do veřejného projednání a připomínkování,“ zvažuje starosta. Nový územní plán by měl podle jeho slov počítat i s rozvojovými plochami na ZTV v Záblatí i v Křišťanovicích pro další bytovou výstavbu.