Tu na sídlišti zahájili v březnu. Jak informoval starosta Lubomír Dragoun, zde se budoval nový vodovod a kanalizace. S akcí se ale také spojila oprava silnic na zdejším sídlišti. Potřebné finance na jejich rekonstrukci se budou pohybovat okolo dvaceti milionů korun. Protože tak vysokou částkou vedení města v rozpočtu nedisponuje, na akci zažádalo o dotaci. Výměnu kanalizace z šedesáti procent uhradí dotační peníze z ministerstva zemědělství. Na rozsáhlou rekonstrukci přispěl rovněž i Jihočeský kraj. Nový vodovod je pak podle slov starosty hrazen z rozpočtu města. „Ten ovšem musel být navýšen pomocí úvěru,” přiznal Lubomír Dragoun. Z Regionálního operačního programu se zase uhradí část nové komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy. Pro provedení těchto prací na sídlišti bylo nutné vybudovat také další vjezd do prostoru z Husovy ulice. „A to z toho důvodu, aby byl zajištěn bezpečnější výjezd vozidel ze sídliště na silnici,” doplnil starosta. I na něj Vlachovobřezští použili finance z rozpočtu. Celé dílo bude po setmění osvětleno novými lampami veřejného osvětlení.