Až na jednu pracovnici ve Vimperku se změny týkaly přechodu vyplácení dávek státní sociální podpory z městských úřadů pod úřady práce.

Podle tajemníka Městského úřadu Vimperk Zdeňka Ženíška se přechod agendy pod úřad práce týkal šesti pracovníků odboru sociálních věcí MěÚ Vimperk. „Vlastní pracovní náplně byly rozděleny zhruba na polovinu, takže tři pracovnice zůstávají dál na městském úřadě. Budou řešit veškeré sociální záležitosti, které se týkají města. Výplata veškerých nepojistných dávek přešla pod úřady práce,“ shrnul Zdeněk Ženíšek. Připustil ovšem, že s přechodem agendy a pracovníků nastala v jednom případě určitá komplikace. „Ze tří pracovnic, kterých se přesun agendy pod úřad práce týká, jedna nepodepsala změnu. Z toho důvodu s ní bude ukončen pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost s tím, že ji budeme zaměstnávat ještě další dva měsíce a po ukončení pracovního poměru jí bude vyplaceno ještě tříměsíční odstupné,“ dodal tajemník MěÚ Vimperk.

Další snížení počtu pracovníků na vimperské radnici se týká odboru vnitřních věcí. „S ohledem na požadavky vedení města jsme provedli vnitřní šetření možných úspor a rozhodli jsme, že provedeme reorganizaci na odboru vnitřních věcí, a to snížením počtu o jednu pracovnici,“ doplnil Ženíšek. Náplň práce přerozdělí částečně na odbor finanční (hlavní pokladna), část zůstane na odboru vnitřních věcí (evidence obyvatel) a část bude vykonávat personální oddělení, kde k prvnímu lednu letošního roku odcházela jedna pracovnice do důchodu. „V tomto případě jsme sice snížili pracovní místa na odboru vnitřních věcí o jedno, ale nemuseli jsme nikoho propustit vzhledem k přirozenému odchodu do důchodu,“ ubezpečil tajemník.

Momentálně tak vimperský městský úřad zaměstnává 81 zaměstnanců. „Ještě nemáme obsazeno jedno místo na odboru dopravy a nejspíš ho ani obsazovat nebudeme,“ připustil Ženíšek. V loňském roce byl počet zaměstnanců 85 a s ohledem na jiná úsporná opatření nemuselo město propustit žádného ze svých zaměstnanců.

Jaký bude další výhled, si tajemník MěÚ Vimperk netroufá odhadovat. „Přes veškerá prohlášení se v tomto státě mnoho nezměnilo. Sice nám s ohledem na přerozdělení kompetencí s vyplácením sociálních dávek část agendy ubyla, ale na druhou stranu nám přibyly jiné,“ konstatuje Zdeněk Ženíšek. Podle jeho slov se to týká agendy občanských průkazů, kde narostl objem práce, obdobné to bude na finančním odboru. „Tady bychom měli zpracovávat pomocný analytický přehled, který je sice obecně kritizován jako nadbytečný, ale musíme jej dělat,“ zdůraznil Ženíšek.

Ani zástupci Věcí veřejných navrhované sloučení ministerstev životního prostředí a regionálního rozvoje nepřinese podle vimperského tajemníka Ženíška finanční úspory při samotném výkonu státní správy, kterou zajišťují městské úřady. „Je to krok, který v konečném důsledku nepřinese nic. Jestliže by měla nastat změna, bylo by potřeba nejprve změnit zákony týkající se výkonu státní správy. Sloučením ministerstev se možná ušetří počet ministrů a náměstků, ale práce tím neubude. Takové návrhy může předložit jen někdo, kdo o praxi mnoho neví,“ upozornil vimperský tajemník.

Na místní samosprávu počítá vimperský rozpočet s částkou zhruba 40 milionů korun. „Z toho mzdy činí přibližně 22 milionů korun, s odvody pak kolem třiceti milionů korun, což je obdobný stav, jako v loňském roce. Těžko říci přesně, kolik doplácíme na výkon státní správy, ale obecně lze uvést, že je to mezi třemi až pěti miliony korun,“ doplnil Zdeněk Ženíšek s tím, že převzetím agendy spojené s výplatou státních sociálních dávek ponížil stát peníze na výkon státní správy o 1,2 milionu korun.

Přechod agendy výplaty státních dávek sociální podpory snížil počet zaměstnanců i na Městském úřadě v Prachaticích, kde k prvnímu lednu letošního roku skončilo pět úředníků. „V podstatě celé dávkové oddělení přešlo pod úřad práce. S ohledem na nutnou zástupnost sice část náplně práce tvořila i další činnost, ale dávky byly hlavní náplní,“ dodal tajemník Městského úřadu Prachatice Karel Pašek. Předpokládá, že se jedná o trvalou změnu. „Výplata státních dávek sociální podpory už se pod město nevrátí, pokud nedojde ke změně zákona. Těch pět pracovníků změnilo na základě delimitačních dohod zaměstnavatele s identickou agendou, kterou vykonávali u nás,“ doplnil Pašek.

Rozpočet města Prachatice pro letošní rok přidělil na místní samosprávu částku necelých 49 milionů korun. Na mzdy pro 99 zaměstnanců, což je aktuální stav, je počítáno se zhruba 25,7 miliony korun a přibližně 8,7 milionu korun tvoří odvody na zdravotní a sociální pojištění.