Jejich zastupitelé totiž v pondělí schválili návrh rady města a odsouhlasili cenovou mapu pozemků. „Shodli jsme se na určitém rozdělení pozemků v souladu s územním plánem. Ceny, za které jsme prodávali pozemky, se neměnily možná pět let,“ uvedla starostka Volar Martina Pospíšilová. Návrh radních řešil nové ceny pozemků v katastrálním území Volary a v osadách a místních částech. Současně byly navrženy ceny pro plochy zastavěné, určené k zástavbě a ostatní plochy. Ceny, které zastupitelstvo schválilo, jsou minimální, a budou uváděny při vyhlašování záměru na prodej pozemků. Pokud se bude jednat o stavební parcely, které město nechá zasíťovat, promítne se cena ZTV do ceny stavebních parcel. „Nové ceny vycházejí z průměrných hodnot, i když nejvyšší cenu za metr čtvereční stavební parcely jsme v minulosti stanovili na 125 korun za metr čtvereční. V současnosti bude minimální nabídková cena o pět korun dražší,“ doplnila starostka. Vypracováním cenové mapy město nešetří prostředky za vypracování znaleckých posudků, protože veškeré náklady s tím spojené vždy nesl kupující. Cenová mapa začala platit přijetím usnesení zastupitelstva. Veškeré pozemky už budou hodnoceny podle nové cenové mapy. Ačkoliv radní města připravovali podklady pro novou cenovou mapu určující podle druhu cenu pozemků k prodeji delší dobu a čekali kolem schválení v zastupitelstvu větší diskuzi, hlasování následovalo až nečekaně rychle a pro byli všichni přítomní zastupitelé. Schválení cenové mapy tak zjednoduší prodej volných pozemků ve Volarech hlavně zájemcům o jejich koupi. Město má v současnosti možnost prodávat pozemky za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku v místě a čase obvyklou. „Abychom se vyhnuli zpracovávání znaleckého posudku na každý pozemek, využijeme zákonem danou možnost řešit ceny pozemků cenovou mapou. Navíc samotní žadatelé již při zájmu o konkrétní pozemek budou mít představu o minimální ceně,“ vysvětlila starostka Volar Martina Pospíšilová. Dosud se čekalo na vypracování znaleckého posudku, který se zpracovával ne dopředu, ale teprve na základě žádosti o pozemek. Stávalo se tak, že se zásadně lišila představa obyvatel a skutečná cena stanovená znalcem. Ne u všech pozemků ve vlastnictví města ale bude mapa základem pro orientaci v cenách pozemků. Z cenové mapy jsou totiž vyjmuty veškeré lesní pozemky a pozemky určené pro průmyslovou zónu. „Lesní pozemky vůbec neprodáváme a u pozemků v průmyslové zóně budeme nadále vycházet z případných nabídek zájemců, znaleckého posudku a potřebnosti a využitelnosti pro město. Z cenové mapy jsou vyjmuty i veškeré budovy, u kterých v případě prodeje bude mít rozhodné slovo znalecký posudek, a to včetně pozemku pod budovou,“ zdůraznila starostka. Neobává se přitom, že by město mohlo vyjmutím průmyslové zóny z cenové mapy nakonec na ceně prodávaného pozemku tratit tím, že by byla nižší, než stanoví cenová mapa. „Opět bychom vycházeli z cen v místě a čase obvyklých, kde by se cena řešila znaleckým posudkem a v takovém případě se pod cenu stanovenou v městě cenovou mapou nedostaneme,“ ubezpečila Pospíšilová. Přímo v zastavěném území města Volary budou plochy již zastavěné za cenu 90 korun za metr čtvereční, pozemky určené k zastavění, což jsou vlastně stavební parcely, budou za cenu 130 Kč/m² a ostatní plochy za 50 Kč/m². V ostatních územích podle stejného rozdělení budou ceny 60, 100 a 50 Kč/m². Cenovou mapou se bude řídit zastupitelstvo a rada města i v případě směn pozemků se soukromými vlastníky.