Tady si v úterý na závěr hlavního líčení vyslechl trest v podobě devítiměsíčního odnětí svobody s podmínečným odkladem na zkušební dobu trvání dvou let.

Obžaloba vinila muže hned z několika přečinů, a to z podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření poplašné zprávy, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Na základě dokazování však soud upustil od trestu za přečin nebezpečného vyhrožování, který se obžalobě nepodařilo doložit jinak, než svědeckou výpovědí napadeného ředitele městské správy domů a bytů. Za situace, kdy proti sobě stála pouze tvrzení obžalovaného a napadeného, se proto soud postavil na stranu obžalovaného.

Trestnímu stíhání se muž vystavil, když v červnu letošního roku vytvořil zprávu s popisem akce s názvem Čištění kanálu. Podle této zprávy mělo akci uskutečnit několik samostatnými skupin tvořených přibližně devadesáti osobami. V noci z 25. na 26. června ve Volarech se měly sejít a za pomoci beranidel vnikat do domů, které obývají romští obyvatelé, tyto následně fyzicky napadat zásahovými výbuškami, slzným plynem, dýmovnicemi a gumovými projektily. „Za účelem vyřazení akceschopnosti policie Obvodního oddělení Volary a Územního odboru Prachatice naplánoval vyřazení dodávky elektrické energie zajišťující posun vrat na OOP Volary a nasazením tak zvaných ježků v obci Blažejovice, které měly zabránit příjezdu policejních posil ve směru od Prachatic,“ uvedla státní zástupkyně Miroslava Prokešová. Podle obžaloby pak tuto zprávu poslal za pomoci veřejně přístupné počítačové sítě policistovi zařazeném na OOP Volary s tím, aby místní policie začala již efektivně řešit problémové chování romských obyvatel ve Volarech. Tato zpráva vyvolala opatření ze strany policie, které směřovalo ke zmaření plánované akce. Obsah výhružné zprávy si ale obviněný vymyslel.

Druhým skutkem, kterým se soud zabýval, bylo fyzické napadení a vyhrožování v kanceláři Městské správy domů a bytů ve Volarech. Obžalovaný nebyl spokojen, jak řeší ředitel organizace žádosti o opravy v bytě družky obžalovaného i způsob, jakým ředitel jednal s ním i s jeho družkou při vyřízení nájemného za nebytové prostory.

V hlavním líčení zkoumal soud také pohnutky, které obžalovaného k jeho činům vedly. Jak totiž před soudem vypověděl již v září, měla se policie při vyšetřování podle něho dopustit nelegálního zásahu do jeho soukromí tím, že z jeho facebookového profilu stáhla bez jeho vědomí sérii fotografií. Na nich měl být obžalovaný se zbraní, která patřila jiné osobě. „Už jsem to několikrát obžalovanému vysvětloval. Veškerý postup policejního vyšetřování souvisel se zaslaným e-mailem. Fotografie byly pouze podpůrným materiálem. Sbíral jsem veškeré informace k ustanovení osoby, která e-mail vytvořila a měl jsem na to týden,“ vypověděl před soudem policista, který se podílel na ustanovení autora zprávy zaslané policistce z Obvodního oddělení PČR ve Volarech. Popřel, že by se někdo obžalovanému naboural do jeho facebookové stránky. Od koho ale fotografie získal, už si nepamatoval a skutečnost, že o tom nepořídil úřední záznam, označil za administrativní chybu. Za nesmysl pak označil tvrzení obžalovaného, že by mu vyhrožoval, že pokud budou fotografie zmíněny u soudu, přijde vlastník zbraně o zbrojní průkaz. „Nikomu jsem nevyhrožoval. Vlastník drží zbraň legálně,“ dodal policista.

Podle státní zástupkyně Miroslavy Prokešové nejsou pochyby, že se obžalovaný uvedených skutků dopustil. Pokud se týká prvních dvou přečinů, je zřejmé, že e–mail vzbudil natolik závažné obavy, že to vyústilo v rozsáhlou práci policie. To, že se na konci vyšetřováním prokázalo, že neměl v úmyslu akci vykonat, ale pouze chtěl probudit volarskou policii, neomlouvá nezákonné jednání. „Co se týká situace s romskou skupinou obyvatel, věřím, že ve Volarech není jednoduchá, ale obžalovaný ji nemůže řešit takovým způsobem,“ zdůraznila státní zástupkyně. Obdobný názor na nezákonný postup vyjádřila i v případě napadení ředitele městské správy domů a bytů.

Podle právního zástupce obžalovaného jeho klient od samého počátku popíral, že by měl v úmyslu konkrétní akci a je si vědom, že k probuzení volarských policistů nezvolil nejšťastnější formu.

„Domnívám se, že ukládat trest výchovný v jeho případě ještě lze. Doufám, že hlavní líčení posloužilo i k tomu, aby si obžalovaný uvědomil nezákonnost svého jednání,“ apeloval na obžalovaného v odůvodnění rozsudku soudce Robert Pekárek.

Trest:
Obžalovaný spáchal přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, přečin šíření poplašné zprávy a přečin výtržnictví. Okresním soudem mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání devíti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání, rozsudek tak doposud není pravomocný.