Vyčerpávající týden zažili organizátoři i letošních Slavností plodů, které se uskutečnily v Jámě v sobotu 22. října. „Nejen pro mne, ale pro všechny mé spolupracovníky to byl náročný týden. Rád bych prostřednictvím Deníku poděkoval všem, zejména hasičům v Jámě a Mičovicích a všem ostatním, kteří se na přípravě podíleli a pomáhali nám s přípravou,“ poděkoval starosta Mičovic František Zámečník.

I když přípravy ve své vrcholné fázi trvaly zhruba týden, dnes již tradiční a u veřejnosti oblíbená akce se chystá vlastně celý rok. „Letos to byl devátý ročník a hned začneme chystat jubilejní desátý. Podobně jsme s přípravou nezaháleli ani při loňských slavnostech v Malovicích a určitě se to vyplatilo,“ naznačil starosta fakt, že do organizace není zapojena jen pořádající obec. „Hlavní díl je sice na tom, kdo v daný rok slavnosti pořádá, ale děje se tak v úzké spolupráci s celým Mikroregionem Chelčicko – Lhenickým a i díky předsedovi mikroregionu a starostovi Chelčic Jiřímu Iralovi se dařilo získat dostatek prostředků v podobě dotací a sponzorských darů. To ale neznamená, že by ostatní obce zůstaly stranou, každý dostal svůj úkol,“ dodal František Zámečník.

V pořádání Slavností plodů se obce sdružené v mikroregionu pravidelně střídají. Na Mičovicko tak slavnosti doputovaly již podruhé. „V Mičovicích jsme poprvé slavnosti pořádali v roce 2004. Bylo to 4. listopadu a padal sníh. Protože termín slavností opět vycházel na začátek listopadu, usilovali jsme, aby se termín posunul na konec října. Původně jsme měli snahu uspořádat slavnosti ještě o týden dřív, kdy se v Jámě konalo i tradiční posvícení, ale proti byly ostatní obce mikroregionu a především ovocnáři, kteří by v té době neměli sklizeno. Proto jsme zvolili kompromisní datum a vypadá to, že jsme vybrali dobře. Počasí jsme objednali, jen ten pětistupňový mráz ráno moc nevyšel,“ směje se starosta.

Možnost srovnání s prvními ročníky, kdy začínající slavnosti byly podstatně skromnější, naznačují hodně velký posun. Kam až se mohou organizátoři dopracovat, si ale František Zámečník netroufá odhadovat. „Začátky byly opravdu skromné. O stáncích nebyla řeč, vlastně se konala jen výstava a začínalo se soutěžemi o jablko roku, ovocnou dobrotu a soutěž destilátů. Odpovídalo to i době vzniku mikroregionu, kdy jsme ještě neměli úplně jasnou představu, jak se pokusit podpořit i podnikatele z mikroregionu. Dnes je situace úplně jiná a mám obavy, kde to skončí, jestli nám nakonec nebude Jáma malá,“ rozhlíží se při těch slovech starosta po návsi. Ale žádný strach, místa je tu ještě dost. Pochvalné ohlasy měl dokonce ještě před začátkem slavností, kdy mu jedni z prvních návštěvníků vysekli poklonu za to, jak jsou na slavnosti připraveni, včetně jednotných ozdobených stánků, pódia i velkého stanu pro návštěvníky. „Máte to tu skoro už jako v Německu,“ říkali. „Tak docela to ještě není, ale trochu už se tomu blížíme,“ uvedl starosta.
Zda tomu tak je, mohli ohodnotit právě zástupci partnerských obcí Lalling a Hunding z bavorského regionu Lallingerwinkel z okresu Deggendorf. I zde se konají podobné podzimní ovocnářské trhy, ale podle slov Františka Zámečníka se tamní výpěstky s těmi jihočeskými nedají příliš srovnávat. „Zeměpisně je to území podobné našemu mikroregionu. Ale rostou jim tam jablka, která tu naposledy rostla před padesáti roky. Takže, když tam přivezou ovocnáři naše jablka, zmizí za pár minut,“ říká.

Fakt, že si právě bavorští partneři odvezli hned několik cen z vyhlášených soutěží, bylo překvapením i pro Františka Zámečníka. „Při hodnocení v komisích jsme byli hodně překvapení. Hodnotí se totiž anonymní vzorky kvůli objektivitě. V loňském roce se sice také účastnili jak s ovocnými dobrotami a destiláty, ale výraznější úspěch neměli. Letos obsadili přední místa. Jak je vidět, konkurence roste,“ dodal Zámečník.

Zájem právě o cukrářské a pekařské výrobky byl velký. Naznačovaly to i některé napůl a jiné zcela snědené vzorky. Kdo na výstavu přišel později, neměl šanci je vidět kompletní. „Dvakrát jsem sbíral nože, aby ze vzorků alespoň něco zůstalo. Ale je vidět, že je to nejen na koukání, ale hlavně k jídlu. To je, myslím si, pro tvůrce velmi dobrá vizitka,“ dodává.

Pořadatelská obec se mohla i letos pochlubit tím, že právě odsud je vítěz soutěže destilátů. „V naší obci žijí fajnšmekři, kteří si své ovoce nechávají pálit v renomovaných palírnách, kde mají zaručeno, že jim vypálí jejich kvas bez sloučení s dalším ovocem odjinud, pak nechají vzorek uležet. To je cesta k úspěchu,“ uvedl.

A co by starosta Mičovic poradil svému nástupci z Truskovic, který bude mít na starost přípravy desátého ročníku Slavností plodů? „Asi bych moc neradil, spíše bych mu popřál, aby měl kolem sebe dobrý kolektiv spolupracovníků zapálených pro věc a ochotných udělat vše pro to, aby obec žila a předvedla se minimálně jižním Čechám,“ uzavřel František Zámečník.