A jak upřesnila Marie Přibíková, bývalá ředitelka Mateřské školy Prachatice, původně sestávala ze třech tříd mateřské školy a dvou tříd jeslí. V jeslích pracovaly kvalifikované dětské zdravotní sestry. „V té době byl projekt stavby tohoto pracoviště doopravdy nevšední. Škola se totiž skládala z několika pavilonů, které byly navzájem propojené. Každá třída pak měla svůj vlastní vchod,“ dodala Marie Přibíková s tím, že v široké míře bylo při stavbě využito dřeva.

Atypická stavba ale přinesla i problémy. „Budova měla plochou střechu, což se později ukázalo jako nevýhoda. Do školy totiž neustále zatékalo. To se změnilo až v roce 2007, kdy se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce a budova se zateplila. Kromě opláštění budovy se také vyměnila okna a opravila se zmíněná střecha,“ mluvila o pracovišti v České ulici Marie Přibíková.

Vypořádat se na tomto místě muselo i s prostory pro školní zahradu. Jak popsala současná ředitelka Mateřské školy Prachatice Helena Turková Kubátová, právě ty se nachází na velmi nerovném terénu. „I přes to se podařilo školní zahradu vybavit herními prvky. Svažitý terén má pro nás ale i výhodu. V zimě se na něm děti mohou vyřádit při bobování a jízdě na lopatkách,“ s úsměvem uvedla současná ředitelka.

Protože byla v devadesátých letech minulého století spojená zařízení rušena, pracoviště dále pokračovalo jen jako Mateřská škola Česká. Ta měla určitou dobu pět tříd. „Z důvodu poklesu dětí se koncem devadesátých let prostor jedné třídy pronajal pro soukromou ordinaci dětské lékařky. Po roce 2005 si další volnou část této třídy pronajalo Střední odborné učiliště Netolice pro praktickou výuku kadeřnic,“ poznamenala Helena Turková Kubátová.
Do dneška tak pracovišti v České ulici zůstaly čtyři třídy se sto dvanácti dětmi rozdělených do tříd podle věku. Vzdělání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem, na jehož základě má škola zpracovaný svůj školní vzdělávací program s názvem Co se skrývá v paraplíčku. „Toto pracoviště má i školní jídelnu, odkud se strava dováží i na pracoviště Skalka. Součástí je rovněž prádelna, která slouží pro všechna pracoviště mateřské školy,“ závěrem doplnila Helena Turková Kubátová.