Tady se kromě dvou zmíněných škol navíc nachází i Základní škola prof. Josefa Brože, školní galerie Bomba a Městská knihovna J. V. Plánka.
Ještě předtím ale měly předškolní děti jiné prostory. Jak uvedla ředitelka sloučených škol Tatjana Tláskalová, od padesátých let, kam sahají kořeny Mateřské školy ve Vlachově Březí, se tato místa několikrát měnila. „V sedmdesátých letech se pak při akci „Z” vybudovala i samostatná budova školky se zahradou,” upřesnila.

Od zmíněného roku 1995 má ale školka již nové, stálé prostory. V nich vznikly tři třídy, ve kterých jsou děti rozdělené podle věku. Pro lepší orientaci dětí i rodičů dostaly také své názvy. Například třídu Koťat navštěvují ti úplně nejmenší. Podle slov ředitelky si zde osvojují především základní dovednosti, mezi něž patří mimo jiné sebeobslužnost či sociální návyky.

A protože je školka v jednom právním subjektu se základní uměleckou školou, kromě klasické přímé výchovné činnosti mají děti možnost rozvíjet se i umělecky. A s tím začínají právě již ve druhé třídě, v tzv. Hvězdičkách. „Mají totiž možnost zapojit se do aktivit, které nabízí Základní umělecká škola,” uvedla Tatjana Tláskalová. V nabídce je tak kromě jiného například výuka baletu či hra na některé hudební nástroje, jako třeba zobcovou flétnu, klavír či housle. Nechybí ani dramatický a pěvecký kroužek.

Knoflíci, což je třída předškolních dětí, se pak věnují především pečlivé přípravě k zápisu do 1.třídy základní školy. Nabízí ale také kroužek Klubíčko, při němž se děti rozvíjejí a zdokonalují v grafomotorice nebo kroužek angličtiny. Ve všech třídách mateřské školy je samozřejmostí i pravidelná logopedická péče. Tedy soustavná práce s dětmi, které mají nějakou vadu řeči. Za dětmi pravidelně dojíždí klinická logopedka dr. Jana Tláskalová.

Své názvy ale nemají jen jednotlivé třídy mateřské školy, zvolila si ho také samotná školka. Děti se tady věnují netradičním výtvarným disciplínám, a to byl jeden z důvodů, proč právě školku ve Vlachově Březí nazvali Pastelka. Tím dalším je i ten, že vlachovobřezská Mateřská škola Pastelka, kterou v tomto školním roce navštěvuje osmdesát dětí, má svůj Školní vzdělávací program s názvem „Pojď s námi malovat svět!“

Jak poznamenala ředitelka, předškoláci se tak mohou realizovat při kroužku keramiky nebo při práci s netradičními materiály. Jejich výtvory vznikají vždy na dané téma. „Měli jsme nedávno podzimní voňavou dílnu, kdy jsme štrúdlovali. Mezi velmi vydařené dílny patřila také ta, v níž rodiče spolu s dětmi vyráběli různá strašidýlka z přírodnin,” zavzpomínala Tatjana Tláskalová. Další tvořivá dílna je zanedlouho čeká i na téma Adventu a Vánoc.