Zhruba před pěti lety pak prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, při které budova získala nejenom novou žlutou fasádu, ale také nová okna a způsob vytápění. Jak uvedla ředitelka mateřinky Terezie Votavová, úpravy se dále týkaly i vnitřního vybavení a zahrady. Ty se v loňském roce financovaly za získaný grant z Jihočeského kraje. „Úroveň našich školek se doopravdy hodně zvedla, a to nejen po vzdělávací činnosti,“ zhodnotila ředitelka, která se dále pochlubila skvělou výbavou školní zahrady.

Zdevastovaná pískoviště a téměř shnilé herní prvky jsou totiž dnes minulostí. Děti si hrají na nových průlezkách, houpadlech a dalších oblíbených prvcích. V těchto měsících navíc využívají i umělý kopec, který tady vznikl po terénních úpravách zahrady. Příjemnou atmosféru školky dokresluje i zeleň a opravená přístupová cesta. „Ačkoli je tato budova starší, rozhodně má své kouzlo. A co se týče vybavení, ve všem se vyrovná mladšímu pracovišti Na Sídlišti,“ ujistila Terezie Votavová.

Jeho kapacita v současné době stačí pro padesát pět dětí. Ty jsou rozdělené do třech tříd. A stejně jako na druhém pracovišti, i tady mají dobroty zajištěné z vlastní školní kuchyně. Samozřejmostí jsou i herny a místa, kde si mohou předškoláci po vydatném obědě odpočinout. „A pokud nechtějí odpočívat, nemusí. I v tomto čase máme pro děti připravené aktivity,“ popsala Terezie Votavová s tím, že činností si děti v mateřské škole ve Volarech užívají hodně.

Kromě základních vzdělávacích aktivit, které se řídí podle Školního vzdělávacího programu s názvem Z pohádky do pohádky, se děti věnují enviromentální výchově. Přírodu poznávají formou her. „Tímto způsobem ale společně pracujeme i na rozvoji řeči. Té se navíc mohou děti věnovat i v mimoškolních aktivitách. V naší školce je totiž zavedená i logopedická péče,“ mluvila o jedné z mnoha nabídek školky ředitelka. Doplnila, že předškoláci se dále mohou rozvíjet i v divadelním kroužku či při kroužku keramiky. Tělo zase mohou protáhnout na aerobiku a hlasivky na flétničkách. Podívají se i na zajímavá místa ve městě či okolí. Pravidelně navštěvují knihovnu. Při předplavecké výchově je zase vítají pracovníci bazénu. U dalších akcí i volarský domeček.