Nejen na to odpoví naše nová rubrika, která se vydá po stopách jejich historie i současnosti. Počátkům mateřských škol v Prachaticích se budeme věnovat od šedesátých let minulého století. Právě od této doby má jejich fungování zmapované bývalá ředitelka Mateřské školy Prachatice Marie Přibíková. „Otevřeno jich v šedesátých letech bylo hned několik. Jedna z nich sídlila v budově dnešní Pedagogické školy, kde byly tři třídy. Další bychom v této době našli v budově Základní školy Sova, kterou dnes známe pod názvem Zlatá stezka a další dvě třídy byly v dřevěné stavbě nazývané „Lýkusák za Základní školou, dříve speciální,“ uvedla na začátek Marie Přibíková. Upřesnila, že mateřské školy se dále začaly rozrůstat. V roce 1964 byla otevřena mateřská škola v Zahradní ulici. Sem se tak přestěhovaly všechny třídy z budovy pedagogické školy. „Jen o dva roky později začala fungovat i mateřská škola v Nádražní ulici. V roce 1968 byla nově otevřena MŠ v Krumlovské ulici a v roce 1977 bylo otevřené spojené zařízení na čtvrtém bytovém okrsku. Tady byly jak jesle, tak i mateřská škola. Především sedmdesátá léta zaznamenala výrazný nárůst počtu dětí. Otevřela se čtyřtřídní mateřská škola Bučina ve Slámově ulici a závodní mateřská škola ZVVZ na náměstí Přátelství, která byla zřízena ze třech bytových jednotek. V roce 1984 se otevřela mateřská školka na Skalce,“ prozradila bývalá ředitelka. Výjimkou tak podle jejích slov nebylo, že v jedné třídě bylo i šestatřicet dětí. Zvýšily se i počty tříd ve stávajících mateřských školách, v Zahradní a Krumlovské se navýšily počty tříd na šest z původních čtyř. „Celkem fungovalo sedm mateřských škol. I tak si ale rodiče nemohli být jistí, zda v nich najdou místo pro své ratolesti. Pokud se tedy nezúčastnili brigádnických prací. Právě odpracované brigádnické hodiny na akcích „Z“ byly podmínkou pro umístění dětí do mateřských škol. Zvykem také bylo, že rodiče často pomáhali při údržbě zařízení, například se pouštěli do drobných oprav, nebo sečení trávy. Na provozu se podílely i prachatické podniky jako Jitona, mlékárna, ZVVZ či Šumavan, které zaměstnávaly některé provozní pracovníky mateřských škol,“ mluvila o dřívějších dobách Marie Přibíková s tím, že o umístění dětí do mateřských škol rozhodoval v sedmdesátých letech městský národní výbor. Také vzdělávání dětí v mateřských školách bylo odlišné. „Dříve se učitelé řídili programem výchovné práce a vydanými metodiky ministerstva školství. Až od poloviny devadesátých let se koncepce měnila. Připravovaly se a v praxi ověřovaly Rámcové vzdělávací programy, které připravovalo ministerstvo školství a tělovýchovy. Výuka se tak rozvolnila,“ řekla. Devadesátá léta pak přinesla změnu. Ohledně mateřských škol to byl stále se snižující počet dětí. „Mateřské školy se tak rušily. Mateřská škola v Nádražní ulici byla uzavřena, též i MŠ na náměstí Přátelství a MŠ Bučina byla zbourána. V Prachaticích tak zůstaly čtyři mateřské školy, které se v roce 2003 sloučily do jednoho právního subjektu Mateřská škola Prachatice, která má odloučená pracoviště v Zahradní ulici, v České a na Skalce. Hlavní pracoviště je dnes v Krumlovské ulici,“ uzavřela Marie Přibíková.