V poslední době se hodně v médiích informovalo o situaci ve Vimperku, kde nespokojenost tamních obyvatel s chováním romského etnika nabídla volné pole působnosti extrémistickým skupinám. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) na to zareagovala víkendovou letákovou akcí. Z obav o své bezpečí proto na sobotu a neděli opustila část Romů Vimperk a podle neoficiálních informací strávila volné dny raději ve Volarech.

I ty však média v minulosti sledovala jednak v souvislosti s hromadnou rvačkou a výtržnostmi před bývalým hotelem Bobík a následně při stěhování Romů do Kanady, jejich návratu a řešení zdevastovaných městských bytů a okolí domů, které užívali. I zde si na chování romské menšiny obyvatelé stěžují, byť se v poslední době už v takové míře nesoustřeďují v samotném centru města. Že je situace s chováním romských obyvatel problematická připustila před nedávnem i státní zástupkyně Miroslava Prokešová při hlavním líčení v případu smyšlené protiromské akce. A vědoma si toho je i volarská radnice. Pro řešení má ale ruce svázané stejně, jako severočeská města a v podstatě celá místní samospráva, která je povinna řídit se platnou legislativou.

Ukázat na někoho prstem a říci, to je Rom, je podle starostky Martiny Pospíšilové velmi tenký led. „Podle sčítání lidu jsme měli ve Volarech dvanáct Romů, kteří se hlásí k romské národnosti,“ potvrdila Martina Pospíšilová. Připustila ale, že veřejností vnímaná romská komunita je mnohonásobně větší. To ostatně dokládala nedávno při jednání zastupitelů Dana Míková. Jak uvedla, podle jejích vlastních průzkumů přesáhla romská menšina ve Volarech desetiprocentní hranici obyvatel města. Podle Martiny Pospíšilové ani aktuální situace ve Vimperku není důvod, proč by se kvůli možnému stěhování Romů odtud do Volar musela obracet na Policii ČR s žádostí o posílení hlídkové činnosti. „Ani nevím, jaký bych uvedla důvod,” krčí starostka rameny. „Nemáme hlášeno, že by se k nám někdo takový přistěhoval k trvalému pobytu. Nemohu říct, jestli se sem nastěhovali Romové z Vimperku nebo odněkud odjinud,” uvedla starostka. Současně ale připustila, že určitá skupina obyvatel se nyní častěji ve městě skutečně vyskytuje, a to hlavně na sídlišti. „Stěhují se do soukromých bytů. Jestli si je odkoupili, nebo je užívají jako nájemníci, to nemohu říct. Podle naší kontroly se nikdo z nich do bytů ve vlastnictví města nenastěhoval,” potvrdila Pospíšilová.

Pokud některý ze soukromých vlastníků pronajme byt a změnu nenahlásí, město ani nemá šanci, jak to legální cestou zjistit. „A stejné to je ve chvíli, kdy někdo pronajme rodinný dům pěti lidem, ale ve skutečnosti jich tam může žít několikanásobně víc,“ dodává starostka. Jediné, co si je město schopno ohlídat, tak jsou jen byty ve vlastnictví města. „Můžeme udělat kontrolní řízení, zda se v bytech zdržují jen ti, kteří jsou uvedeni v nájemní smlouvě. Pokud by jich tam bylo víc, je to porušení nájemní smlouvy,” upozornila volarská starostka.

Takové osoby sice nemusejí být hlášeny k trvalému pobytu, ale musí být hlášeny jako spolubydlící. „Je to i kvůli úhradě poplatků za odběr vody a elektřiny ze společných prostor, které se rozpočítávají na osoby v bytě,“ zdůraznila starostka. A podle ní je informace o tom, kolik lidí se v bytech skutečně zdržuje, důležitá i z hlediska bezpečnosti v případě požáru. K podobným kontrolám město v minulosti přistoupilo a hodlá v nich pokračovat dál. „Momentálně máme obsazeno zhruba dvacet bytů s problémovějšími nájemníky z hlediska dodržování nájemních smluv. A kontrola pohybu osob je poměrně jednoduchá, protože nám dávají o nových osobách vědět i sousedé,“ doplnila starostka.

Odhadnout, co by s náladou většiny lidí ve městě udělal příliv romských obyvatel, si starostka s ohledem na současnou situaci ve společnosti vůbec netroufá. Pro Volary s celkovým počtem přibližně 4 tisíce lidí by byla situace zřejmě komplikovanější, než v sousedním zhruba dvojnásob velkém Vimperku.
I zde si většina obyvatel sice stěžuje na chování Romů, současně si je ale vědoma, že přítomnost extrémistických skupin uklidnění nepomůže. Svědčí o tom nejen diskuse na sociální síti vyvolaná Hnutím za Vimperk bez nepřizpůsobivých Romů, ale i postoj obyvatel na letákovou akci DSSS. Letáky vylepené zástupci strany z ulic města zmizely prakticky stejně rychle, jako se objevily. Navíc jejich vylepení považuje vedení vimperské radnice za nelegální.

I když se na sociální síti již neobjevují výzvy k uspořádání demonstrace přímo ve Vimperku, vyloučit ji nelze. Zda by ji město povolilo, také není zřejmé. „V tuto chvíli nemohu říci, zda bychom v případě, že o konání demonstrace strana požádá, ji povolili, nebo ne. Rozhodovat o tom bude pětičlenná rada. Ale můj osobní názor je, že ne,“ potvrdil starosta Petrášek. Nevyloučil ale možnost, že si pro pořádání demonstrace zajistí její organizátoři soukromý pozemek. „Pokud by si vybrali například parkoviště před obchodními centry, bylo by to na soukromém pozemku a k tomu už nepotřebují souhlas města, stačil by jim souhlas majitele pozemku. Náš souhlas by byl potřeba v případě, že by demonstraci pořádali na pozemcích v majetku města nebo se pohybovali na místních komunikacích,“ dodal starosta Petrášek. Neznámou zůstává, jak by se k demonstraci stavěli sami Vimperáci.