Přímo ve Vimperku, který je v těchto dnech zmiňován jako problémový z hlediska chování romské komunity, policie ani nechystá žádná mimořádná opatření.

„S ohledem na aktuální dění v celé České republice mapují vývoj kriminality na jednotlivých územích, a to především závažných trestných činů, jako jsou vraždy, loupežná přepadení, ublížení na zdraví, drogové delikty či výtržnictví,“ uvedl Matzner.

Podle policejních statistik zahrnujících závažnou trestnou činnost patří Jihočeský kraj k těm klidnějším regionům. „V Jihočeském kraji je zatím neobjasněna jedna vražda. Jedná se o případ z Českého Krumlova. Ostatní letošní vraždy kriminalisté objasnili,“ zdůraznil policejní mluvčí. K přehledu skutků doplnil, že loupeží se v kraji za sledované období stalo 120, 60 procent z nich policie objasnila. Ze 185 případů výtržnictví, je jich objasněných 70 procent. „Jihočeský kraj tak patří mezi nejbezpečnější kraje v republice. V kraji je pak jedním z nejklidnějších regionů bývalý okres Prachatice,“ vyzdvihl Jiří Matzner.

Co se týče Prachaticka, došlo zde ke konci října k jedenácti loupežím. „V loňském roce jich bylo za stejné období devatenáct. Letos řešila policie 37 případů výtržnictví, v loňském srovnatelném období 47. K ublížení na zdraví došlo letos k 15 případům, v loňském roce jich bylo 31,“ shrnul Matzner. Podle něho tak policejní statistika jednoznačně potvrzuje klesající trend trestné činnosti na Prachaticku. „Například vimperský region, který byl v uplynulých dnech zmiňován v některých médiích jako problematický, tuto zlepšující se bezpečnostní situaci také potvrzuje. Do konce října letošního roku se ve Vimperku stala dvě loupežná přepadení, v loňském roce jich bylo jedenáct. Ublížení na zdraví bylo šetřeno ve dvou případech, loni bylo těchto případů ve stejném období jedenáct. Osm případů výtržnictví vyšetřovala policie letos, v loňském roce bylo těchto případů osmnáct,“ doplnil mluvčí další údaje za vimperský region.

Podle Jiřího Matznera není pravdou, že by policie nereagovala na požadavky a spolupráci s radnicemi. „Policejní velitelé pravidelně komunikují se zástupci samospráv či se starosty a aktuálně řeší bezpečnostní situaci daného teritoria. Policejní hlídky vždy v úzké spolupráci s městskou či obecní policií zaměřují svoji každodenní činnost do rizikových či problematických lokalit. Reagují aktuálně i na změnu bezpečnostní situace, ta je v Jihočeském kraji velmi stabilní, nejsou prováděna žádná mimořádná bezpečnostní opatření,“ uvedl dále mluvčí policie.

Situace v médiích zmiňovaném Vimperku se podle Matznera v ničem oproti ostatním regionům jižních Čech nevymyká. „I zde policisté monitorují problematické ulice či lokality s výskytem pouliční kriminality či drog. Na všechny zjištěné či oznámené trestné činy či přestupková jednání reagují policisté podle zákona,“ utvrzuje mluvčí s tím, že veškeré zjištěné či oznámené protiprávní jednání je důsledně prověřováno.

Připustil, že vyšetřování drogových deliktů může na veřejnost působit tak, že policie nekoná. To však podle Matznera má své opodstatnění. „Trestná činnost související s drogami si však například s ohledem na taktiku a strategii vyšetřování vyžaduje čas. Kriminalisté dlouhodobě mapují podezřelé osoby, prodejce, překupníky, výrobce či konečné uživatele. Zákrok proti pachatelům takovéto kriminality je pak takto připravován několik měsíců. Neznamená to však, že by policie takovéto protiprávní jednání přecházela či trpěla,“ zdůraznil Matzner.

Ze statistiky:
Od začátku letošního roku do konce měsíce září došlo v České republice k 2790 loupežným přepadením, k 127 vraždám a k 2675 případům výtržnictví. Policie České republiky objasnila 78 procent vražd, 46 procent loupeží a 75 procent případů výtržnictví.