Právě výše nájmů byla v Prachaticích nejžhavějším tématem konce roku 2009. Tehdy radní města v souladu se zákonem o regulovaném nájemném a jeho deregulaci schválili od 1. ledna 2010 jednorázové navýšení na současných 53,49 korun za metr čtvereční holého nájemného přes velkou nevoli nájemníků v městských bytech. Ještě před tím ale od prvního května změnilo město do té doby platný systém přidělování městských bytů na základě jednání bytové komise a přešlo na systém výběrových řízení. Ve své podstatě to ani v Prachaticích nebylo nic neobvyklého. Například v budově bývalého městského úřadu v Husově ulici, kde rekonstrukcí vznikly byty, hradili někteří nájemníci již v té době téměř dvojnásobné nájemné, než nájemníci v ostatních městských bytech.

Po navýšení nájemného v roce 2010 tak nebylo nic neobvyklého, že ve výběrových řízeních nabízeli žadatelé o volný městský byt částky vyšší o dvacet až třicet korun za metr čtvereční. Současně ale začal upadat zájem lidí hlavně o větší městské byty, což přetrvává dodnes. Myšlenka, přestavět největší dvougenerační byty na dva malé, se rovněž nesetkala s přílišným úspěchem i s ohledem na celkové náklady spojené s rekonstrukcí na jeden takový byt. Zavážila i filosofická otázka, co bude město dělat ve chvíli, kdy přestaví všechny velké byty na malé a nedokáže pak uspokojit zájemce o velké byty.

Druhým rokem ale stojí Prachatičtí před další otázkou. Co udělat, aby zbytečně nemělo neustále volných zhruba osmdesát bytů, z nichž logicky nemá ani korunu z nájemného a navíc je nuceno hradit minimálně náklady na temperování.

Podle předsedy místního sdružení ODS Prachatice Jiřího Vejvody bude potřeba i otázku volných bytů a vůbec městských bytů projednat v rámci koalice na prachatické radnici. „Takto zásadní rozhodnutí se musí předjednat společně,“ zdůraznil Vejvoda s tím, že konkrétní otázky se budou v rámci koalice projednávat po podpisu programového prohlášení. „Mezi prvními body na pořadu by rozhodně měla být otázka bytů a nemovitého majetku města jako takového. Je jednoznačné, že volné byty dlouhodobě městu zůstávají a koalice musí zvážit veškeré možnosti řešení, ať už se to týká případného prodeje některých bytových domů, nebo úvahy o výši nájmů,“ podotkl za ODS Jiří Vejvoda.

Podle jeho názoru je potřeba městské byty zatraktivnit pro nájemníky, ať už se jedná o současné, nebo budoucí. „Mezi nájemníky v městských bytech nepopulární zvýšené nájemné na druhou stranu umožnilo městu až na poslední výjimky domy opravit alespoň zvenčí, což nájemníkům může snížit náklady na vytápění a zvýšilo určitý komfort bydlení. Přesto je jasné, že to nestačí,“ připustil Vejvoda. Jednou z cest může být podle něho například určitá časově omezená sleva z nájemného, což je otázka, kterou ale bude muset prodiskutovat i samotná prachatická ODS. „Věřím, že se nájemní bydlení opět stane pro některé lidi atraktivnější i s ohledem na nejrůznější krize ve společnosti. Domnívám se, že největší boom oprav a úprav nejrůznějších rekreačních objektů k trvalému bydlení, případně řešení bytové otázky hypotékami na desítky let v době krize, je za námi a určitá část lidí se bude znovu vracet k nájemnímu bydlení. Určité náznaky byly už v loni v létě, kdy se výběrovými řízeními dařilo přidělit více městských bytů, než se nám vracelo, ale ke konci roku se situace opět obrátila. Je tedy otázkou, zda neřešit aktuálně například výši nájemného hlavně ve velkých bytech, kde je únik z nájemného největší a je o ně nejmenší zájem,“ uzavřel předseda prachatické ODS Jiří Vejvoda.

Dosavadní situace ohledně výše nájmů v Prachaticích zůstává stále poněkud mimo hlavní proud zájmu vedení města. Připustil to také starosta Prachatic Martin Malý. Zdůraznil ale, že to neznamená, že by to vedení města řešit nechtělo. „Nevěřím tomu, že pokud bychom snížili plošně nájemné v městských bytech o deset procent, situace s volnými byty by se tím výrazně vylepšila. Jde především o velké byty 1+4 a 1+3, ostatní byty dlouho volné nezůstávají. Velkých bytů, které zůstávají konstantně neobsazeny, je kolem čtyřiceti. Ve chvíli, kdybychom snížili nájemné jen ve velkých bytech, pak například u dvougeneračního bytu s nájemným zhruba 4400 korun by nájemníci ušetřili čtyři sta korun, jenomže další náklady spojené s užíváním takového bytu by neklesly. Takže v konečném součtu mohou ony čtyři stovky z celkových nákladů 9 až 10 tis u takto velkého bytu představovat pouhá čtyři procenta úspory a obávám se, že to není zase tak velká motivace, aby se lidé do těchto velkých bytů stěhovali,“ zvažuje Martin Malý.
Počet volných městských bytů, jako doklad toho, že je potřeba vážně řešit nejen výši nájemného v Prachaticích a je alarmující i pro místostarostu a předsedu sdružení Pro Prachatice Roberta Zemana. „Nerad řeším tak zásadní otázky přes média, nicméně je asi dobře, když budou lidé v Prachaticích vědět, že se jedná o záležitost, kterou jsme se snažili začít řešit, stejně jako výši komerčních nájmů u nebytových prostor už v loňském roce,“ uvedl za Pro Prachatice Zeman s tím, že zatím zůstalo jen u připomínek. „Nicméně rok se sešel s rokem a řešit to musíme. V něčem budeme jednat pět minut po dvanácté, protože ti, kteří z městských bytů odešli, už se do nich zpět nenastěhují. Je potřeba skutečně začít věcně diskutovat o tom, zda nájemné v takové výši skutečně potřebujeme, nebo zda jej můžeme snížit i z důvodu klesající kupní síly lidí, kteří v městských bytech bydlí,“ uvedl Robert Zeman a dodal, že ti, kteří jsou zodpovědní za chod města, musí vnímat i potřeby obyvatel s ohledem na rostoucí životní náklady včetně rostoucí daně z přidané hodnoty, byť to přímo ovlivnit nedokáží. „Pro mne je důležité, že počet volných bytů výrazně neklesá, takže je potřeba zvážit všechny možnosti, abychom s tím pohnuli,“ doplnil.

Jednostranné řešení ale ani podle Roberta Zemana v otázce volných bytů není příliš vhodné a osobně by se přikláněl k využití několika možností. „Vše vyplyne z podrobných úvah. Možná je jak pobídka směrem k velkým bytům, stejně jako plošné snížení nájmů nebo i částečná privatizace městských bytů. Vše bude mít své klady a zápory, ale je třeba vnímat i fakt, že odliv obyvatel Prachatic z ekonomických důvodů tady prostě je,“ upozornil Zeman na fakt, že pokud jednou současní Prachatičáci zapustí kořeny jinde, hůř budou hledat důvody pro návrat.
Vedení města by tedy mělo zvažovat všechny důvody. „To, zda na nájemném vybereme o pár korun víc, nehraje roli, protože město není zadlužené, dobře hospodaříme a vším, co děláme, se nám daří ušetřit veřejné prostředky. Věřím, že bez zbytečných vnitrostranických postojů najdeme společný názor, protože jinak moc na výběr nemáme,“ odhaduje Robert Zeman, že otázce městských bytů by se měli věnovat co nejdříve. A to i svědomím, že město je významným hráčem na trhu nemovitostí a jeho cenová politika ovlivňuje rozhodování a nabídku soukromých vlastníků.