Až v polovině dvacátého se tady ale otevřela česká škola, do té doby se vyučovalo v němčině. A protože byly aktivity zdejší školky vždy propojené s těmi na základní škole, spojení dvou vzdělávacích institucí se v devadesátých letech ještě upevnilo. Do budovy školky se přestěhovalo pět tříd základní školy. Od roku 2003 se pak spojily do jednoho právního subjektu. Součástí budovy však nejsou jen třídy pro obě školy, děti mají k dispozici i školní družinu a jídelnu. A nejen ony. Aby podle slov ředitelky Petry Práškové byla jídelna maximálně využitá, stravování mají zajištěné i senioři a další zájemci. Děti školního a předškolního věku mají kromě dobrot zajištěný i dostatečný prostor pro hraní. A to jak uvnitř, tak i venku. Školní zahrada nabízí například pískoviště, dřevěné hrací prvky či houpačky. Vedle ní je obecní pozemek, kde se nachází ovocné a okrasné stromy. Je na něm ale dostatek místa i pro další aktivity dětí. „V zimě tady děti bobují, v teplejších měsících zase hrají míčové hry či tady pořádáme školní akademii,“ popsala ředitelka s tím, že zajímavá místa v okolí se stávají častým cílem pravidelných procházek. Pětadvacet dětí ze Ktiše a dalších obcí se nedávno zapojilo i do nového projektu s názvem Svátek svatého Martina. Jak řekla Petra Prášková, při něm předškoláci pracovali se svojí představivostí. Seznámili se ale také se zvyky tohoto období. „Snažili jsme se o to, aby si uvědomili krásy a moudrosti lidových tradic, na které se pomalu zapomíná,“ mluvila o aktivitách ředitelka, která upřesnila, že těch je ale mnohem víc. Děti si tak o vánočním čase užili adventní dílnu, vánoční akademii i zdobení stromečku pro zvířátka, po němž následovalo posezení. V předvánočním čase zase potkali Mikuláše. Dnes je pak čeká loutkové představení. Těšit se ale mohou i na tradiční akci, jakou je masopust, který se uskuteční v únoru. Při něm se nejen předškoláci předvedou s maskami, které si sami vyrobí. Neopomínají ani přivítat jaro, kdy budou otevírat studánky. A snad nejznámějšímu svátku tohoto období, a to Velikonocům, věnují další z tvořivých dílen. Jak k nabídce činností řekla ředitelka, již několik let si s bohaté nabídky zájmových útvarů mohou vybírat předškoláci. Zanedlouho se ale zapojí i jejich mladší kolegové. Protože dětem ze zdejší školky přinesl Ježíšek zobcové flétny, jeden z kroužků bude o hraní na tyto nástroje. „Spustit chceme i kroužek, kde se děti budou věnovat keramickému tvoření,“ informovala o novince Petra Prášková. Doplnila, že zmíněné aktivity jsou pro děti zdarma. Přispívá na ně totiž obecní úřad, s nímž si ředitelka školky spolupráci velmi chválí.