Původní termín dokončení oprav byl stanoven na 9. září. Firma však stavbu předala o více než jeden měsíc později. Rekonstrukci firma zahájila 
v červnu. Výši pokuty odsouhlasili prachatičtí radní a majitel firmy má dvě možnosti, jak jí zaplatit. „Buď pokutu uhradí na účet města, nebo si částku strhneme z peněz, které jsme firmě dosud neuhradili a jsou předmětem pozastávky,” upřesnil možnosti místostarosta.

Město totiž firmě zaplatilo jen devadesát procent nákladů na opravu školní budovy. Šlo o zhruba devět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun. „Zbylých asi dvě stě tisíc by mělo být zaplaceno až po odstranění vad, jež jsme uvedli při předávání stavby,” zdůvodnil.

Na závady mají řemeslníci firmy Miras čas do konce listopadu. „Musejí odstranit zatékání do jedné ze tříd. To začalo po zásahu do oplechování. Zároveň pak musejí uklidit školní zahradu a některé vnitřní prostory,” zakončil Robert Zeman.