„Nový územní plán je v souladu s plánem krajského úřadu a my ho nyní znovu posíláme k posouzení na krajský úřad,“ řekl prachatický starosta Martin Malý s tím, že nebude potřeba posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí. Pokud se nestane něco nepředvídatelného, měl by být nový územní plán vyhotoven a schválen v prosinci příštího roku.

Majitelé pozemků podali 145 podnětů, plán zohledňuje také záměry strategického plánu města, nový dům s pečovatelskou službou nebo lyžařský areál na Libínském Sedle.

Jisté je ale to, že prachatická střelnice na Osecké ulici zůstane tam, kde v současné době je. „Hluk ze střelnice ale v současné době omezuje další výstavbu. I přesto, že jsme uvažovali o jejím vymístění, musíme nyní hledat jiné varianty řešení, což je například odhlučnění,“ zkonstatoval Malý. Město kdysi zvažovalo přemístit střelnici do Kahova, pozemky tam ale vlastní ministerstvo obrany a zřejmě se nepodaří je získat do majetku města.

Návrh na zřízení místa pro golfové hřiště o rozloze zhruba sedmdesát hektarů rovněž neprošel a hřiště nebude do nového územního plánu zapracováno. „Tím ušetříme nejen zhruba jeden rok času, neboť by byl nutný posudek vlivu na životní prostředí, ale také zhruba šest set šedesát tisíc korun,“ uzavřel Malý.

Změny v zadání územního plánu:
–zamítnutí celkem 35 požadavků právnických a fyzických osob, tyto již nebudou dále posuzovány
– částečně zamítnuto 23 požadavků právnických a fyzických osob, tyto budou posuzovány v redukovaném rozsahu
– vypuštění záměru golfového hřiště a vymístění střelnice
Zdroj: MÚ Prachatice