„Prostor Parkánu je podle mého názoru ideální k tomu, aby se více využívalo pro kulturní akce,“ zkonstatoval prachatický starosta Martin Malý. Radní proto nedávno diskutovali o celkové revitalizaci prostoru areálu na Parkáně, jehož součástí by mohlo být stálé pódium v jeho jižní části. „Ve stávajícím prostoru pod kostelem a Literátskou školou počítáme s prostorem v podobě menšího pódia. Celková rekonstrukce ale počítá s opravou chodníků a vybudováním míst pro sezení,“ vysvětlil nedávno novinářům Malý. Zatím je vše jen ve stádiu přípravy možného projektu, ale město chce místo zatraktivnit jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky a turisty. Ideální místo pro pořádání větších akcí je Parkán i v tom, že jsou v jeho areálu také nově rekonstruované a moderní veřejné záchodky. „Zároveň je to prostor, který se snadno uzavře a nemáme komplikace například s výběrem vstupného,“ přidal další argument starosta. Podle jeho slov je totiž komplikované uzavřít náměstí a vybírat vstupné na jakoukoliv kulturní akci. „Na náměstí lze přijít několika směry a s výběrem vstupného pak bývá problém,“ uvedl s tím, že si uvědomuje i komplikace pro podnikatele na náměstí. Ve chvíli, kdy se náměstí vinou pořádání kulturní akce uzavře, není možné tam vjet ani se zásobováním, natož potom parkovat. „To samozřejmě místním podnikatelům vadí,“ konstatoval Malý. Nové pódium by tak mohlo vzniknout v zadní části Parkánu a jakou variantu město zvolí, řekne až provedená studie a zřejmě i její cenová rozvaha. „Původně jsme si mysleli, že v historické zástavbě bude možné postavit stálé pódium pouze dřevěné tak, aby do prostoru zapadlo. Po konzultaci s památkáři je ale možnost vložit do areálu také moderní prvek, tak uvidíme, co nám vyplyne z podkladů v rámci přípravných prací projektu,“ upřesnil Malý možnosti. V úvahu totiž připadá také kovové pódium, které podle památkářů nebude prostor vzhledově rušit. Stejně tak ale město v současné době ještě nezná cenu možné revitalizace celého areálu v těsné blízkosti městských hradeb. Na Parkáně se již několik let po sobě konají například koncerty Mezibrány, které jsou hojně navštěvovaní mladými lidmi. Najde se tam prostor jak na stání, tak i na sezení v trávě. I ve chvíli, kdy je v Parkáně například představení z dílny Šumavského ochotnického spolku, bývá tam pro pohodovou atmosféru nabito.