Cílem nového systému je snaha podpořit zpracovatelský průmysl v regionu, vyloučit nepoctivé obchodníky a zároveň tržně reagovat na cenové nabídky od jednotlivých zájemců o dříví z Národního parku Šumava.

Zájemci o odkoupení dřeva od Správy Národního parku Šumava budou muset nejprve vyplnit registrační formulář a dodají ho poštou nebo osobně do obchodního oddělení Správy národního parku Šumava.

„Následně budou tito zájemci zaregistrováni na našich webových stránkách, umožníme jim přístup do našeho systému a uzavřeme s nimi rámcovou kupní smlouvu na rok 2012,“ vysvětluje Jan Stráský, ředitel Správy Národního parku Šumava.

Každé čtvrtletí se obchodní partneři, kteří budou mít se Správou parku sepsanou rámcovou kupní smlouvu, přihlásí na webových stránkách www.npsumava.cz do nabídkového řízení, kde budou reagovat konkrétní cenovou nabídkou. Termín dodání nabídky bude vždy zveřejněný na webových stránkách parku.

Na základě takto získaných informací a po posouzení příslušnosti obchodního partnera k regionu, množství zpracovaného dřeva, počtu zaměstnanců a platební morálky bude s těmito odběrateli podepsaný čtvrtletní dodatek k rámcové kupní smlouvě, který bude především obsahovat ujednání o množství dle sortimentů a ceník.

Mezní termín pro vyplnění registračního formuláře je 16. prosince 2011. Přihlásit se, je možné samozřejmě i potom – další uzávěrka pro podepsání rámcových smluv je 16. března. Hlásit se do nabídkového řízení, ale bude možné až pro další kvartál.

„Nová strategie umožní pružně reagovat na vývoj tržních cen a docílit tak co nejlepšího ekonomického výsledku s respektováním ekologické stability a podpory místního regionu,“ uzavírá ředitel Stráský.

Zájemci o obchodní spolupráci si mohou zjistit bližší informace a přesný postup registrace na webových stránkách www.npsumava.cz. V sekci Správa Národního parku Šumava, v záložce Novinky v prodeji dřeva.

Jana Zvettlerová