Zejména v některých obdobích roku jsou brzká rána a západy slunce na silnicích právě proto dosti nebezpečná. Řidič má přitom jen malou naději připravit se na podobné setkání a zabránění střetu je v takových případech spíše otázkou štěstí, než řidičských dovedností. Myslivci ve spolupráci s dopravní policií proto pro letošní rok začali se zaváděním takzvaných pachových ohradníků, které by měly zvěř od přechodu frekventovaných vozovek odrazovat. Podle Jaroslava Pangla z prachatického Dopravního inspektorátu Policie ČR sice nejsou tyto pachové zábrany samospasitelné, přesto je ale jejich působení na četnosti srážek se zvěří znát. „Už jsme zaregistrovali i případy, kdy zvěř na silnici vběhla i v úseku, který byl těmito ohradníky zabezpečen, takže by řidiči samozřejmě neměli spoléhat jen na ně. Jsou umístěny v okolí Obory směrem na Netolice a potom směrem na Vimperk. Zdá se ale, že fungují a srážek se zvěří je po jejich instalaci méně,“ přibližoval situaci policista Jaroslav Pangl. To potvrzuje také jednatel Okresního mysliveckého spolku Prachatice Jan Kandl. „Pachové ohradníky instalovalo jedenáct vybraných mysliveckých sdružení Prachatického regionu, a to na vytipovaných místech, kde byly střety se zvěří na vozovkách nejčetnější. Samozřejmě to bylo především při motoristicky nejvyužívanějších vozovkách. Na ohradníky poskytla našemu spolku finanční prostředky pojišťovna Generali a Jihočeský kraj. Vyhodnocení jejich účinnosti by mělo být provedeno do konce října,“ vysvětloval jednatel Jan Kandl s tím, že pachové ohradníky fungují delší dobu i v jiných regionech a výsledky jsou uspokojivé. „Na většině míst, alespoň podle toho, co uvádějí kolegové, ohradníky opravdu fungují. A podle předběžných informací by se proto v příštím roce mohl příspěvek udělovat znovu, přičemž by se mohly ohradníky umístit ještě na další lokality,“ doplnil Jan Pangl a upozornil, že ohradníky jsou instalovány především kvůli ochraně životů a zdraví řidičů. Současně však chrání i zvěř. „Ze spárkaté zvěře skončí pod koly vozidel především zvěř srnčí, už jsme ale zaregistrovali i případ, kdy pod auto vběhla laň, která ho zcela zničila. V některých případech to skončí poničením vozidla, jsou ale i horší případy. Proto by si měli řidiči na podobná setkání dávat pozor a tam, kde zvěř předpokládají, by měli jezdit raději pomaleji,“ upozorňoval Jaroslav Pangl, který závěrem vysvětloval, že pokud je u poškozeného vozidla jasně prokázaný kontakt se zvěří, hodnotí policie událost jako nezaviněnou dopravní nehodu. Uhynulá zvěř potom putuje mysliveckému hospodáři sdružení, které lokalitu obhospodařuje. A proplacení škody si majitel vozidla řeší se svou pojišťovnou.