Zastupitelé totiž minulý týden schválili novou cenu vodného a stočného. Tu připravili na jednání zástupci společnosti ČEVAK, který v Netolicích vodohospodářskou síť provozuje.Po dvou letech, kdy obyvatelé platili 57,13 koruny za metr krychlový, si za něj za zhruba dva měsíce připlatí o sedm korun. Jak potvrdil netolický starosta Oldřich Petrášek, při stanovování této ceny se samozřejmě zvažovalo i kritérium sociální únosnosti. A to má cena 64,34 koruny za kubík splnit.Navýšení je navíc spojené s povinností zahrnout do ceny vodného a stočného náklady na obnovu vodohospodářského majetku. Do toho v letošním roce vedení měst investovalo dvanáct milionů korun. A to na stavbu kanalizačního sběrače z Petrova Dvora do ulic Bavorovská a Mnichská. V rozpočtu ale na celou akci peníze neměli. „Část nákladů jsme museli čerpat z úvěru,“ vysvětlil starosta Petrášek.K ušetření nákladů za vodu místním nepomohly ani investice do Borských studní. Do současné sítě se odtud dnes odebírá jen sedm procent. Podle slov starosty je to z toho důvodu, že tato voda při míchání s vodou ze soustavy vytvářela značný zákal. Odběr této vody bylo nutné omezit, i když voda ze zdravotního hlediska vyhovuje potřebným normám. Voda z Borských studní tak zásobuje jen menší část města Netolice. „Pokud by se ale něco stalo, voda z Borských studní by nám dobře posloužila jako záložní zdroj,“ uzavřel Oldřich Petrášek.