Tento den stal se pro nás výjimečným a nezapomenutelným i díky nezištné pomoci a spolupráci, které se nám dostalo od starosty obce, jeho ženy a dalších hracholuských obyvatel. Nemůžeme pominout ani syna Václava, bez jehož muzikálních schopností by rozhodně obřad samotný neměl takovou atmosféru, jakou on se svými varhany pomáhal vytvořit. Chceme vyzdvihnout jako nesamozřejmé, že starosta Vozábal byl ochoten nám věnovat i část svého privátního času, kterého jistě nemá nazbyt. A věnoval ho lidem, kteří s obcí nejsou nijak spjatí a kterým se prostě jen v tomto kraji zalíbilo natolik, že se rozhodli své životy spojit právě zde, v kostele, ve kterém poslední svatba proběhla naposledy před několika desítkami let. A my měli tak možnost strávit několik dní s člověkem, kterému na své obci a na tom, co a jak se v ní odehrává, skutečně záleží. LINDA A PETR NUTILOVI novomanželé