S její přestavbou na prostory, kam rodiče mohli a dodnes mohou děti umístit v době, kdy chodí do práce, se začalo v roce 1958. A to při akci „Z“. Jen o rok později byla mateřská škola slavnostně otevřena. Na začátku šedesátých let byl pak zahájen celodenní provoz dvou oddělení. Podle slov ředitelky netolické mateřské školy Věry Raušerové, která čerpala z kroniky, bylo tehdy zapsaných dětí šedesát devět.

Už v roce 1965 se v těchto prostorech začaly dít další změny. Začal se přistavovat pavilon jeslí a školní kuchyně, který fungoval od roku 1966. Protože se především v sedmdesátých letech minulého století počet narozených dětí výrazně navýšil, kapacita už ale nestačila.

Jak uvedla Věra Raušerová, Mateřská škola v Tyršově ulici tak nebyla jediná v Netolicích. Od roku 1981 se otevřela i v Tržní ulici. Také stavba této mateřské školy byla výsledkem akce „Z“. Nakonec ale byla v roce 1991, stejně jako třídy jeslí v Tyršově ulici, zrušena.

Prostory v Tržní ulici byly následně upraveny pro potřeby prvního stupně základní školy. Oproti tomu třídy jeslí i nadále sloužily pro ty nejmenší obyvatele Netolic a přilehlých obcí. „Z nich vznikly další dvě třídy mateřské školy. Jsou bezbariérové, ale kapacitně menší, a proto jsou vhodné hlavně pro nejmladší děti,“ uvedla ředitelka mateřské školy. Při menším počtu se nejmladší děti totiž na nové prostředí lépe adaptují.

V současné době další dvě třídy v hlavní budově mateřské školy, které slouží předškolákům, navštěvuje padesát šest dětí. A jak upřesnila Věra Raušerová, ty jsou dlouhodobě obsazeny. Dokonce mají obě třídy povolenu výjimku z počtu dětí na maximum dvacet osm. Více předškoláků tak už do těchto tříd přijmout nelze. Zájem rodičů o umístění svých ratolestí je přitom velký. A i když jsou přednostně přijímány netolické děti, v mateřské škole tráví čas i děti z Mahouše, Němčic, ale také z Podeřišť, Holečkova a dalších obcí. Celkově je dnes přijatých dětí devadesát osm.

Areál mateřské školy se nachází v klidném prostředí na okraji města pod vrcholem Peklo. A právě ten se stává častým cílem dětí při vycházkách. Jak popsala ředitelka mateřské školy, děti ho využívají k nejrůznějším hrám. Toto prostředí ale skvěle slouží i k poznávání přírody, jež děti obklopuje.
Kromě standardní péče pak mateřská škola nabízí i výuku na flétnu či výuku, která napravuje vady řeči. Tou je logopedická prevence, která má v netolické mateřské škole dlouhodobou tradici a díky nadšení paní Osvaldové i výborné výsledky. „ Již řadu let, vždy v rámci možností a podmínek také integrujeme postižené děti,“ upřesnila ředitelka.

Prostory mateřské školy v Netolicích v posledních letech prošly rozsáhlou modernizací. Škola má novou střechu, loni bylo vybudováno nové dětské hřiště, dále i nový plot v čelní části budovy či chodník. Vyměněna byla rovněž okna, vstupní dveře, dlažby a podlahy. Stranou nezůstaly ani vnitřní prostory, které také prošly rekonstrukcí. Navíc byly zaplněny i novým vybavením. „Modernizováno bylo také vybavení školní kuchyně a letos byl dokončen nový plot ve východní části školní zahrady,“ uzavřela vyprávění o mateřské škole Věra Raušerová.