Nejprve byste měli zaplatit nájem, služby, zálohy, z další kopičky pak musíte za něco jíst a až, co vám zbude, můžete utratit za další nezbytné i zbytné výdaje. Jakmile začnete žít, lidově řečeno, nad poměry, můžete se dostat do velkých problémů. A zatímco doma vám do vašeho hospodaření nikdo nemluví, obce a města se musejí držet daných zákonů. Jako otčenáš by měli všichni ve vedení obcí a měst znát zákon o obcích, který jasně říká, že se musejí chovat jako řádní hospodáři. Jinými slovy, nesmí nadmíru rozhazovat veřejné prostředky a ani je vynakládat zbytečně. Volarští letos byli po delší době nuceni zvýšit poplatky za vodu a obyvatelům ji zastupitelé zdražili hned o pět korun. A důvod? Do městského rozpočtu jde stále méně peněz. Vybrané poplatky od obyvatel přitom ve Volarech nestačí pokrýt provozování ani vodohospodářského majetku, ale ani systému nakládání s odpadem. Na další zvyšování tak, aby se oba systémy dostaly na úroveň samofinancovatelnosti, nemá jednotný názor ani vedení volarské radnice. Názor zastupitelů za KSČM je dlouhodobě konzistentní a spočívá v co nejnižších poplatcích stůj, co stůj. Jejich zvyšování se bránili v minulosti a bez ohledu na vývoj trvá. Ani místostarosta Robert Pročka pro zvyšování poplatků příliš není. Zaštiťuje se přitom volebním programem ČSSD, podle něhož by neměly poplatky překročit sociálně únosnou výši. „Na druhou stranu máme svázané ruce rozpočtem města, který má vyšší potřeby, než bychom chtěli. Tím, že došlo k navýšení poplatku za vodu o pět korun, je podle mne ještě sociálně únosné, nehledě k tomu, že se pro příští rok jedná o jediné navýšení poplatků, které jsme zachovali ve stejné výši jako v letošním roce,“ podotkl Pročka s tím, že na pomoc dotací se Volary spolehnout nemohou. „Dotační podpora na obnovu vodohospodářského majetku pro města naší velikosti prakticky nejsou,“ upozornil. Jenomže dojít mohou i prostředky v rozpočtu města a pak na dotování služeb pro občany prostě nebude. Pak bude muset jít stranou veškeré politikaření. „Nejsem Sibyla, ale předpokládám, že se vždy podaří najít nejoptimálnější řešení jak ve vztahu k občanům, tak k rozpočtu,“ věří místostarosta Volar Robert Pročka. Odlišný pohled na poplatky má starostka Volar Martina Pospíšilová. „K výše zmíněnému musím říci, že pokud má ČSSD ve svém programu sociální ceny poplatků, pak nechápu, proč se zvyšovala pouze voda. Jak řekl místostarosta, ponechali jsme cenu tepla, kde se dostáváme do stejné situace, jako s vodou. Šetření obyvatel se netýká jen menšího odběru vody, ale i tepla. Ale v tomto případě jsme navíc povinni splatit leasing za tepelné hospodářství, a to po celý příští rok,“ zdůraznila Pospíšilová s tím, že přesto město cenu za teplo nezvýšilo. Totéž se týká i poplatku za odpadové hospodářství. „Přitom odpad dotujeme dost výrazně. Zatímco občané platí za odpad 440 korun, skutečné náklady se pohybují kolem sedmi set korun na jednoho občana a ten rozdíl hradí rozpočet města. Na druhou stranu jsme pro letošní rok snížili poplatek z daně z nemovitosti. Takže zvýšení poplatku za vodu zdaleka nepokryje všechny ostatní služby, které město obyvatelům dotuje z rozpočtu,“ zdůraznila Pospíšilová. Každý rozpočet se skládá z příjmů a výdajů. Aby bylo na utrácení, musí být příjem. „Chtěla bych věřit, že obyvatelé pochopí, že když se kolem všude vše zdražuje, zvyšuje se DPH a veškeré vstupy, bude muset i město přistoupit k navýšení poplatků. Jinak bychom ve výdajích těžko hledali potřebné prostředky oproti příjmům. Město musí platit školství, kulturu, veřejné osvětlení, údržbu zeleně, zimní údržbu, opravy chodníků a spoustu dalších věcí a na to musíme mít peníze v rozpočtu,“ dodala starostka. Pro rok 2012 se tedy pro obyvatele Volar zvýší pouze poplatek za vodu, veškeré další poplatky zůstávají na úrovni uplynulého roku a navíc se oproti roku 2011 sníží poplatek za daň z nemovitosti. Taková situace je ale podle Martiny Pospíšilové do budoucna neudržitelná. „Není to problém jenom Volar. Se stejnými problémy se potýkají snad všechny obce a města v České republice. Ať se to někomu v zastupitelstvu nebo obyvatelům města líbí nebo ne, ať chceme nebo, pokud nedojde k zásadnímu navýšení příjmů, budeme nuceni výhledově zvýšit poplatky za služby,“ neskrývá Pospíšilová nutnost realistického uvažování. Současně připustila, že narovnání výše poplatků by nemělo být skokově v následujících letech. „Je ale třeba vnímat i to, že město je povinno ze zákona nakládat s finančními prostředky hospodárně. A dotování služeb bez krytí z příjmů rozhodně není hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky,“ dodala. Podle ní má zákonnou povinnost správného hospodáře všech patnáct zastupitelů a nejenom vedení radnice či rada města. „Nedovedu si představit, co by řekli po příštích volbách naši nástupci, až bychom jim řekli, byli jsme čtyři roky sociální službou a tady máte prázdnou kasu, je to na vás,“ podotkla starostka.