To je ale jen jedno z opatření, kterým hodlá město prosazovat dodržování veřejného pořádku jak obecně ve městě, tak i konkrétně právě v areálu základní školy. Druhým je nová obecně závazná vyhláška, kterou přijalo tento měsíc zastupitelstvo města, která nahrazuje původní, více než čtyři roky starou vyhlášku. Husineckým totiž došla trpělivost s nevhodným chováním některých návštěvníků sportoviště a především venkovní učebny. Ta se podle slov místostarosty Husince Petra Tesárka stala podvečerním a nočním útočištěm části mládeže z města. „Vedl nás k tomu zhoršující se stav chování mládeže na školním hřišti zejména po setmění,“ uvedl místostarosta Tesárek. Chování mládeže se podle něho zhoršilo v areálu základní školy po vybudování venkovní učebny. „Schází se tu omladina, která po sobě zanechávala od vypitých a rozbitých lahví, přes nedopalky až po výkaly vše. Stav už byl neudržitelný,“ zdůraznil Tesárek s tím, že se navíc chovala mládež tak, že už měl obavy i školník, který v objektu školy bydlí. Proto se školní areál začal na noc zamykat. „Pro mládež ale není problém přelézt plot. Abychom mohli vůbec takové chování řešit, bylo třeba je definovat obecně závaznou vyhláškou. Ta jasně vyjmenovává činnosti, které jsou v areálu školy zakázány od konzumace alkoholu přes kouření až po vodění psů a nevhodného chování vůči vlastníkům sousedních nemovitostí,“ zdůvodnil místostarosta. To neznamená, že by se hřiště nemohlo mimo školní výuku dál využívat. Platí to ale jen v denních hodinách. Po setmění se areál prostě zamkne. Vyhláškou vyjmenované činnosti jsou ale zakázány v areálu školy celoročně po dvacet čtyři hodiny denně. „Konzumace alkoholu nebo užívání drog je zde přestupkem kdykoli. Uzamykáním na noc si město chrání také vlastní majetek. Uzamknout jej po ukončení školní výuky nebo na prázdniny by byl ale nesmysl. Nesloužilo by svému účelu,“ podotkl Tesárek. V areálu je tenisové hřiště, malé fotbalové hřiště, herní prvky pro malé děti. „Chodí sem i maminky s dětmi, ale už nechceme, aby sem chodili lidé například se psy,“ upozornil. Poškozování soukromého majetku činností na hřišti v areálu školy v době školní výuky vyhláška sice neřeší doslova, ale i na nevhodné chování, které by mohlo bezpečnost či majetek jiných osob ohrozit, pamatuje, byť jen obecně. Podle místostarosty Petra Tesárka je zabránit takovému chování v době školního vyučování záležitostí školy. Přesto by město, jakožto zřizovatel školy a vlastník pozemků, situaci řešit mělo. „Do určité míry to postihuje i nová vyhláška, která jako přestupek řeší i obtěžující a nevhodné chování v areálu školy. Nicméně město nemůže být viněno z toho, že někdo z jeho pozemku hodí kámen na soukromý pozemek. Viníkem je ten, kdo kámen hodí, ne vlastník pozemku, ze kterého to udělal,“ hájí pozici města místostarosta.