Potvrdil to starosta Vimperku Bohumil Petrášek s tím, že jediné navýšení, pokud se týká městské policie, bude na rozšíření kamerového systému. „V rozpočtu na příští rok je částka 300 tisíc korun na další dva kamerové body do městského parku a na ulici Pasovská. Obsluhu kamerového systému budeme na základě rozhodnutí rady města řešit rozšířením počtu obsluhujícího personálu, a to ve spolupráci s úřadem práce,” uvedl starosta s tím, že nejprve bude potřeba najít vhodné lidi. S dočasným vrchním strážníkem přesto o možnostech městské policie udržet rozšířenou hlídkovou činnost, a to jak co do rozsahu, tak co doby trvání, přece jen mluvil. „Po určitou dobu je schopen zajišťovat to v rámci přidělených finančních prostředků, i když to není řešení, které by nám umožnilo mít ve Vimperku celoročně dvacet čtyři hodiny dvě hlídky ve službě. Ale jsou období, kdy posílená hlídková činnost není třeba,” dodal Petrášek. Nevyloučil ale, že pokud to bude třeba, k navýšení rozpočtu pro městskou policii se vrátí. Pokud by nastala situace, kdy by bylo třeba posílit opět hlídkovou činnost a s tím i rozpočet městské policie, je vedení vimperské radnice připraveno vše řešit. Potvrdil to starosta Vimperku Bohumil Petrášek. „Letos tomu tak nebylo, protože z přidělených prostředků městská policie zajistila posílení hlídek bez rozpočtových opatření,” ujistil starosta. Jestliže by ale trvala i v příštím roce stejná nálada, jaká vyvrcholila začátkem listopadu, zřejmě by vedení města nic jiného nezbylo. Už v listopadu totiž při jednání zastupitelů dočasný vrchní strážník upozornil, že bez personálního navýšení se takový nárok na služby nedá zvládnout. „Vím, jaké jsou rozpočtové možnosti města, kolik stojí činnost městské policie, ale podle mne je to investice, která se vyplatí. Pokud chceme mít městskou policii, která bude zajišťovat tak rozsáhlé spektrum činností, ve dvou lidech denní hlídky to není možné. Obdobné je to i v případě nutného posílení operátorů při obsluze kamerového systému,” shrnul Daniel Ziemba. Dočasný vrchní strážník se ale bude muset smířit s tím, že posílení hlídek rozšířením počtu strážníků nebude. „Pro rok 2012 je rozpočet městské policie přibližně 6,5 milionu korun, tedy zhruba ve stejné výši, jako v letošním roce. Mírný nárůst v příštím roce na mzdy byl způsoben platovým postupem u městských strážníků,“ konstatoval starosta Petrášek. Přestože ve srovnání s Prachaticemi by měl mít Vimperk na počet obyvatel více nejméně o jednoho strážníka, zvýšení počtu strážníků vimperská radnice neplánuje. Podle Bohumila Petráška je to třeba brát v širších souvislostech. „Prachatice jsou větším městem a mají tudíž i vyšší příjmy na obyvatele. My se musíme vyrovnat s penězi, které máme k dispozici. Pokud by v příštím roce došlo ke změně rozpočtového určení daní a tím i k narovnání disproporcí v rozdělování státních peněz, mohli bychom výrazně rozšířit nejen činnost městské policie,“ zvažuje starosta. V současnosti využívá městská policie celkem osm kamerových bodů, rozšíření bude o další dva. Dohled nad kamerovým systémem bude zajišťován jednou osobou mimo strážníky městské policie, výhledově bychom chtěli mít na kamerách dva lidi. Nicméně ani to by nepokrylo dohled po celých dvacet čtyři hodin. O to ale Daniel Ziemba usiloval, aby nemusel dohled kamerového systému zajišťovat na úkor strážníků nebo že by kamerový systém běžel automaticky bez fyzického dohledu a možnosti aktuálního využití. „Kamerový systém běží automaticky celý den, nicméně obsluha, která si může záběr na konkrétním bodu přiblížit, nebo upozornit hlídku v terénu na přestupky či trestnou činnost, není celých dvacet čtyři hodin zajištěna nestrážníky městské policie. V současnosti je takový dohled zajištěn po dobu osmi hodin, pokud se nám podaří najít vhodného člověka, bude zajištěn po dobu šestnácti hodin s tím, že pro dohled budou vybírány nejkritičtější doby,“ dodal starosta Petrášek.