Už na sklonku září jim ale jako útěcha může sloužit nabídka zájmových útvarů, které mají právě na konec měsíce naplánovány své první schůzky. Využít při tom mohou děti a jejich rodiče jak nabídku prachatického Domu dětí a mládeže nebo jeho poboček v Netolicích, Vimperku či Volarech, ale také širokého spektra dětských kroužků, které nabízejí základní školy. Vybírat v letošním roce opravdu nebude snadné, lákadel totiž bude nepřeberně. Na druhou stranu se zřejmě dostane na každého podle jeho gusta. Dům dětí a mládeže nabízí pro letošek přes padesát zájmových útvarů rozdělených do svých oblíbených barevných oddělení. V tom modrém například nebude ani letos chybět oblíbené plavání, ve žlutém klubíčka pro rodiče s dětmi do dvou let, v zeleném míčové hry a v oranžovém angličtina nebo kroužky tématicky zaměřené na poznávání přírody. Novinkou mezi nabízenými programy je zumba, DDM naopak po několika letech, kdy se kroužek vůbec neotevřel, přestalo nabízet dětem včelaření. „Zumba je v poslední době opravdovým fenoménem, takže se v naší nabídce zákonitě objevit musela a jsme velmi rádi, že jí tam máme. Taneční kroužky obecně patří k těm nejoblíbenějším, stejně jako kroužky plavání. Z programů ale například zmizely kroužky zaměřené na práci s počítači, které nám připadají zbytečné, protože děti mají už vlastní počítače doma. Stejně tak už nenabízíme včelařský kroužek, do kterého se už léta nikdo nepřihlásil,“ upozorňovala na změny v nabídce zástupkyně ředitele Domu dětí a mládeže Prachatice Václava Kubíčková. Dalším dobře obsazeným útvarem je podle ní kroužek radiotechnický, do něhož se sice každoročně hlásí méně dětí, ty ale také potřebují při práci více individuální přístup vedoucího. V letošním roce by navíc chtělo DDM lépe obsadit kroužek mažoretek. „Ten býval velice silný, ale jen do doby, než se otevřely scénické tance. V tu chvíli hodně dětí začalo chodit právě na ně, proto bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo mezi mažoretky nějaké šikovné děti přilákat,“ přála si zástupkyně ředitele a vysvětlovala dále, že oddělení v dalších městech mohou mít poněkud jiné zkušenosti s oblíbeností jednotlivých kroužků. „Pokud ale mohu mluvit za Prachatice, tak u nás patří mezi velice oblíbené i útvary určené pro rodiče s těmi nejmenšími, kterým se říká „Klubíčka“. Chceme totiž nabízet možnost trávení volného času všem, od těch nejmenších až po seniory,“ doplnila Václava Kubíčková s tím, že pro ty nejstarší je otevřena například jóga nebo zumba pro dospělé. Vlastní nabídku zájmových útvarů pro školáky mají ale i základní školy. Například Základní škola Národní svou nabídku pro letošní školní rok ještě rozšířila. „Máme angličtinu, dramatický kroužek, ale třeba také kroužek informatiky, kde se budou moci zájemci učit programovat. Programování nabízíme i jako volitelný předmět. Rozhodně jsme nabídku nerozšiřovali proto, že bychom chtěli nějak konkurovat DDM. Ale pro rodiče je důležité, když jim nabízíme aktivitu pro jejich děti blízko bydlišti. Chodit přes celé město do DDM ze sídliště může být především pro ty nejmenší nebezpečné,“ vysvětlovala ředitelka školy Hana Bolková. Na Základní škole Vodňanská nabízejí jako každý rok zejména přírodovědně zaměřené kroužky doplňující učivo jak základní školy, tak i víceletých gymnázií. Ani žákům ZŠ Zlatá stezka zájmové vzdělávání chybět nebude. Kroužky budou pro děti se zájmem o sport, výtvarnou či hudební výchovu, ale třeba i o počítače. Vhodně se navíc budou doplňovat se školními družinami, kde tak děti nebudou muset trávit tolik času.