Výsledek jednání rady města k systému placeného parkování potvrdil Deníku starosta Vimperku Bohumil Petrášek.

„Budeme schvalovat nařízení týkající se parkování na náměstí. Systém rezidenčních karet zůstane podle navrženého systému,“ uvedl Petrášek. Rezidenční kartu tedy dostane ten, kdo má na náměstí adresu trvalého bydliště, ať vlastní nebo nájemní, dále vlastníci nemovitostí a navíc na každé číslo popisné vydá městský úřad jednu rezidenční kartu bez uvedení státní poznávací či registrační značky vozidla.

Na zaměstnance městského úřadu bude v pravidlech placeného parkování pohlíženo jako na jakékoli ostatní zaměstnance pracující na náměstí. V praxi to znamená, že jim nebudeme vydávat rezidenční karty. Je třeba zdůraznit, že celodenní parkování na náměstí stojí 40 korun a roční předplatná karta stojí 6 tisíc korun s možností čtvrtletní karty,“ uvedl starosta Petrášek. Ve výsledku by tak městští úředníci, kteří musejí přijet do práce autem, zaplatí za celodenní parkování s předplacenou kartou dvacet korun. Pokud dojíždí někdo jednorázově, není poplatek nijak horentní. „Není to ani cena krabičky cigaret,“ dodal Petrášek.

Parkování:
Za parkovací místo zaplatí motorista ve Vimperku v ulici Pivovarská, v bývalé tržnici a nově na náměstí Svobody. Základní sazba je 5 Kč/30 minut, každá další započatá hodina pak stojí 10 korun. Zájemci si mohou koupit i předplacenou roční kartu za 6000 Kč.