Tehdy ji navštěvovalo čtyřicet dětí, dnes pětadvacet. I přesto tady našli místo jak nejmladší obyvatelé Malovic a přilehlých osad, tak i jiných obcí a měst. Netolické či dívčické děti tak rozhodně nejsou v této školce výjimkou.

V budově, která jim desítky let slouží, nechybí herna. Tu využívají i pro chvíle odpočinku. Samozřejmostí je i jídelna, kde si děti pochutnávají na stravě vydávané z kuchyně zdejší mateřské školy. Jak potvrdila ředitelka Hana Majerová, školní kuchyně tady byla od samého počátku otevření. V budově malovické mateřské školy ale nebyl v minulosti byt. Vznikl tady až v roce 2003. A to, když se vnitřní prostory rekonstruovaly. O rok později pak přišla na řadu školní zahrada. Modernizovala se pro zájmové a pohybové aktivity dětí. Ty si mohou dnes hrát na skluzavkách, pružinových houpačkách a dalších herních prvcích. „Pořád ale zahrada nemá takovou podobu, jakou bychom si představovali. Do budoucna bychom tak chtěli řešit ještě její dovybavení,“ poznamenala Hana Majerová.

Další rekonstrukcí musela zdejší mateřská škola projít i před dvěma lety. Nevyhnuly se jí totiž přívalové deště, které se podepsaly především na omítce. Hrozilo rozšíření plísně. Do pořádku se ale budova dala během prázdnin. Podle slov ředitelky tomu napomohly nejenom finance, které poskytl obecní úřad Malovice. Přispěly i místní kluby a sdružení. Opravy ve školce vyšly na zhruba půl milionu korun.

Prostory malovické mateřské školy dnes plně odpovídají provozu předškolního zařízení. Jsou pak ideální pro ty rodiče, kteří chtějí děti umístit do školky rodinného typu. Atmosféra pohody na návštěvníky dýchne již při vstupu. „Navíc aktivitami se vyrovnáváme a v některých případech i předčíme jiné mateřské školy,” myslí si Hana Majerová.

Jak uvedla dále, často se podílí na společenském dění v obci. Do mateřské školy tak zájemci mohou nakouknout při Dni otevřených dveří. Pravidelně se ale také konají tvořivé dílny jak pro děti, tak i rodiče. V loňském roce zase vystoupení dětí obohatilo Slavnosti plodů. „Další plánujeme i na příští týden, kdy budeme slavit výročí otevření školky,” mluvila o čtvrteční akci ředitelka mateřské školy.

Doplnila, že děti se radují i s nejstaršími obyvateli. Smích rozdávaly seniorům nejenom z vodňanského, ale také například netolického domova pro seniory. Jejich výlety míří i k zajímavým místům v okolí. Oblíbené jsou také kurzy plavání.

V duchu kamarádských vztahů je sestaven i Školní vzdělávací program s názvem Od jara do zimy. Ten je zaměřený na rozvoj dětské osobnosti a tělesnou, psychickou, společenskou a především rozumovou stránku dítěte. Náplň programu, do kterého patří volné hry, či individuální i skupinové činnosti, si ve třídě užívají společně děti různého věku.

Mateřská škola Malovice:
– přízemní budova s přilehlou školní zahradou se otevřela v roce 1976
– zřizovatelem je obecní úřad Malovice
– v současné době ji navštěvuje dvacet pět dětí, nejmladším jsou dva roky, nejstarším šest let. Předškoláků je v tomto školním roce jedenáct
– třída je věkově smíšená
– provoz mají na starosti dvě učitelky, kuchařka, uklízečka a školnice
– má vlastní Školní vzdělávací program s názvem Od jara do zimy