Důvodem je mimořádný zájem veřejnosti o tuto akci. Registrační portál vznikne v rámci internetových stránek Národního parku www.npsumava.cz, v sekci Pomáháme Šumavě. Zájemci si na něm budou moci prioritně zvolit jednu ze tří lokalit určených k sázení. Tato evidence umožní jednak dobrovolníkům zamluvit si nejvhodnější místo, jednak Správě národního parku Šumava získat přehled o zájmu o jednotlivá místa. Akce „Pomáháme zelených lesům Šumavy“, která spočívá ve výsadbě žádoucích dřevin, jako je jedle a buk, má sloužit k obnově původní skladby a stability šumavských porostů. Jednou z hlavních příčin letošní, historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity, je právě nevhodné druhové a věkové složení lesů i jejich rozložení na území stávajícího Národního parku Šumava. Lýkožroutu smrkovému padlo od roku 2007 za oběť 2 500 000 vzrostlých zelených smrků. Pracovníci Národního parku Šumava jen během letošního podzimu vysadí za přispění dobrovolníků 400 tisíc sazenic. Akce „Pomáháme zeleným lesům Šumavy“ se uskuteční v sobotu 8. října na třech místech napříč celou Šumavou – na Modravě, Prášilech a Českých Žlebech. Začátek akce bude v 9 hodin, konec se předpokládá kolem třetí odpoledne. Vedení Správy NP Šumava nechce nechat nic náhodě a snaží se předejít možným komplikacím. „Musíme alespoň částečně vědět, kolik lidí přijede a mít připravený aspoň přibližný počet sazenic a pomůcek. Bylo by hloupé, kdyby nám něco chybělo,“ vysvětluje Jan Bečvář, vedoucí územního pracoviště NP Šumava na Modravě. Správa Národního parku Šumava očekává největší zájem dobrovolníků o sázení na Modravě, velmi medializované v souvislosti s letní nezákonnou blokádou ekologistických aktivistů. Může se proto stát, že Správa NP Šumava některé dobrovolníky po registraci požádá, zda by mohla využít jejich nabídky ke spolupráci pro jiné lokality, o něž bude menší zájem. „Žádáme všechny o shovívavost. Pomoc potřebuje celá Šumava. Na nás je, abychom všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, spravedlivě rozdělili,“ doplňuje Jan Bečvář. Místa, kde se bude sázet, jsou pečlivě vytipovaná. Na cestě z parkovišť k místům, kde se bude sázet, je téměř nemožné se ztratit. Nejde o dlouhé trasy – vzdálenosti nikdy nepřekročí jeden a půl kilometru. „Od označených míst srazu až k místům, kde se bude sázet, budou navíc umístěny směrové tabulky. Dobrovolníci mohou na místě počítat i s asistencí přítomných pracovníků Informační a strážní služby Národního parku Šumava. Ti každému ochotně ukážou cestu,“ doplňuje Jiří Mánek, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava a iniciátor celé akce. V místech výsadby bude rovněž přítomen pracovník Národního parku, který bude k dispozici všem, kteří přijdou. Zároveň bude evidovat všechny příchozí a organizovat práci. Každému dobrovolníkovi, který přispěje ke zdaru akce „Pomáháme zeleným lesům Šumavy“, vystaví Správa Národního parku Šumava jako výraz díku pamětní list. Dobrovolníkům vysvětlí správný postup při sázení odborní pracovníci Správy NP. K dispozici bude potřebné náčiní i sazenice. „Pokud si ale někdo přiveze například svoji motyčku, rozhodně to nebude chyba. Spíše naopak,“ říká Jan Bečvář. PAVEL PECHOUŠEK Správa NP a CHKO Šumava