Setkání bylo navíc doplněno informativní schůzkou ohledně prevence kriminality zaměřené na příklady, které se dějí na území našeho regionu, ať již jde o násilí, podvody, krádeže, a doporučení, jak se bránit. Akce byla podpořena Jihočeským krajem a vydařila se po všech stránkách.

Hanka Rabenhauptová