Tu dopoledne slavnostně otevřeli zástupci města a dodavatelských firem při vstupu do areálu čistírny odpadních vod. Po zhruba čtyřech letech se tak původní myšlenka dočkala hmatatelné existence a všichni, kteří měli doposud problémy s bioodpadem, kvalitního řešení otázky, kam s ním.

„Myšlenkou likvidace bioodpadů pro veřejnost a další dodavatele těchto odpadů jsme se zabývali již v roce 2007. O rok později po průzkumech byla zahájena projektová příprava a práce na získání dotační podpory,“ shrnul úvodem vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku Josef Kotál. Celkové náklady na stavbu kompostárny byly zhruba 31 milion korun bez DPH. Projekt obsahuje stavbu fermentační stanice včetně zpevněných ploch pro uložení vstupního bioodpadu, potřebné techniky a dozrávací plochy na skládce v Pravětíně. „Nejdramatičtější okamžik pro nás všechny nastal na podzim loňského roku, kdy byl těsně před podpisem smlouvy se Státním fondem životního prostředí odvolán jak jeho ředitel, tak následně skončil ve funkci i ministr životního prostředí. V ten okamžik jsem měl hodně těžké spaní,“ vzpomněl na zřejmě nesložitější okamžiky před schválením Kotál.

Všechna potřebná potvrzení a podpisy se nakonec podařilo získat, takže firmy začaly na jaře letošního roku s výstavbou kompostárny a dodávkami techniky a technologie potřebné pro provoz. Ten bude zajišťovat společnost Městské služby Vimperk. Podle jejího jednatele Jana Krále bude obsluhu fermentační stanice u čistírny odpadních vod zajišťovat jeden člověk v jednosměnném provozu. „Pro potřeby obyvatel bude kompostárna otevřena i v sobotu v odpoledních hodinách, aby sem mohli dovézt jimi vyprodukovaný bioodpad ze zahrad a zahrádek,“ doplnil Král.

Kompostárna, která je patentovanou českou technologií, je první svého druhu, jež bude fungovat v Čechách. Dodavatelská firma byla dokonce oslovena, aby tutéž technologii dodala do české mise v Afghánistánu. „Žijeme v době, kdy to, co jsme před pětadvaceti roky ještě využívali, se dnes stalo odpadem, se kterým jsme si donedávna nevěděli moc rady. Jsem rád, že ve Vimperku máme tento problém vyřešen a že bioodpady nebudeme jen likvidovat a někam ukládat, ale také smysluplně využívat,“ dodal starosta Bohumil Petrášek.