A i když to před rokem vypadalo téměř tak, že knihovnice začnou skládat knihy do beden a přestěhování skoro nic nebrání, současný stav je odlišný. Podrobnější průzkum objektu totiž ukázal na špatný stav střechy, části krovu a částečně i podlah v horním patře. „Do uvolněné budovy bývalé školy jsme plánovali a vlastně pořád plánujeme přestěhovat knihovnu a dům dětí a mládeže. Zbylé patro bývalé školy bychom chtěli nabídnout k využití místním spolkům,“ shrnula starostka Volar Martina Pospíšilová plány radnice . Město nechalo zatím provést alespoň zabezpečovací opravy, aby dále do objektu nezatékalo. Nicméně na základě znaleckých posudků je jasné, že část krovu si vyžádá zásadní opravu a s ohledem na to není možné prozatím využívat třetí patro. „Máme zpracovaný mykologický i statický posudek. Stavební firma připravuje jednak přehled nutných prací i rozpočet, kolik by oprava stála,“ uvedla vedoucí odboru investic a majetku MěÚ Volary Helena Fiedlerová. „Bylo už dokonce hotovo výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav, ale museli jsme je zrušit, protože jsme zjistili špatný stav krovu. Následně jsme si nechali zpracovat mykologický posudek, abychom zjistili, čím je krov napaden. Provedly se základní opravy střechy, aby do krovu dál nezatékalo a nezhoršoval se jeho stav. Problém je, že poškození krovu si vyžádá větší zásah, zřejmě bude muset dojít k výměně některých trámů a pravděpodobně bude třeba opravit i podlaha,“ uvedl místostarosta Volar Robert Pročka. V současnosti má město k dispozici vyjádření statika a čeká jen na posudek projektanta, který má orientačně vyčíslit náklady a rozsah nezbytných oprav. Posudek projektanta by měl být hotov do konce září. K poškození krovu a napadení dřevokaznými škůdci ale nedojde za půl roku. Otázkou je, proč se na poškození nepřišlo dřív, případně, proč už nezjednal někdo nápravu mnohem dříve. „Zjistili jsme to ve chvíli, kdy jsme přestěhovali první stupeň. Zřejmě k menšímu zatékání docházelo již v minulosti. Nerad bych na někoho ukazoval prstem, ale zřejmě s výhledem sloučení už vedení školy neřešilo investice do objektu, který měl zůstat volný. Fakt je, že ve třídě ve třetím patře, kde byl stav nejhorší, musely být instalovány podpěry, ale škola už ji ani před tím nevyužívala a nehrozilo tak pro děti žádné nebezpečí,“ zdůraznil Pročka. Podle ředitele základní školy ve Volarech Petra Horálka bylo zatékání do školy dlouhodobější záležitostí. Důvodem, jak uvedl, je špatné řešení okapových svodů, které se nejvíce projevilo při sněhové kalamitě někdy v letech 2005 až 2006. „Situaci řešil už minulý ředitel, který měl pozvanou i firmu. Problém je v tom, že kolem školy vlastně není téměř žádný pozemek, takže oprava je technicky řešitelná jen obtížně a zvažovalo se, že by se oprava provedla až s opravou fasády, což ale bylo již tehdy o zcela jiných nákladech,“ zdůraznil Petr Horálek. „Navíc zpočátku nebylo poškození tak veliké, pouze byl ohnutý okap, který se ale odtrhl i s kusem zdiva a tudy začalo zatékat,“ doplnil Horálek, který převzal budovu školy jako ředitel v roce 2008. „Měl jsem tu firmy, ale nikdo vinou špatného přístupu nebyl schopen říct, jak to opravit. I proto jsem plánoval sloučení obou stupňů a přestěhování do jednoho objektu o rok dříve,“ doplnil Horálek. Podle něho o stavu v budově prvního stupně základní školy na základě informací bývalého ředitele vědělo už bývalé vedení města. „Když jsem nastoupil, už jsem na to znovu neupozorňoval, protože jsem předpokládal, že se o tom na městě ví,“ připustil ředitel školy s tím, že do doby, než krátce před přestěhováním musela nechat škola pravidelně vymalovat třídy ve třetím patře, kde se vlhkostí tvořily na stěnách mapy. „To bylo ale na více místech, střechou zatéká i jinde. Celá střecha je podle vyjádření firem udělaná špatně. Když napadne sníh, drží se v okapech a vzlíná vlhkost do zdí. Nějaká kosmetická úprava by nic nevyřešila a je to na rozsáhlejší opravu,“ uvedl Horálek. Ve chvíli, kdy zastupitelstvo schválilo sloučení obou stupňů základní školy do jednoho objektu, začalo se hledat využití pro prázdný objekt v centru. „Padlo rozhodnutí přestěhovat sem knihovnu a dům dětí. To ale neznamená, že se nandají knížky do krabic a přenesou se přes náměstí. Bylo třeba i po konzultaci se stavebním úřadem provést změnu účelu užívání a s tím související stavební úpravy. To jsme zajistili projekčně i výběrovým řízením na dodavatele. Nakonec k tomu nedošlo, protože přednost dostane odstranění havarijního stavu,“ dodal Pročka s tím, že původní odhadované náklady na stavební úpravy přesáhly dva miliony korun. „Výběrovým řízením se nám ale podařilo podstatně snížit cenu,“ potvrdil Pročka. Protože oprava krovu a třetího patra bude nejspíše na delší dobu, chtělo vedení města vědět, zda je možné do té doby využívat první, případně i druhé patro bez toho, že by byla ohrožena bezpečnost. „Statický posudek se vyjadřuje v tom smyslu, že ani současný stav není na tolik závažný, že je potřeba s opravou začít okamžitě a že je možné patra využít. Stěhování do třetího patra statik nedoporučuje. A to i z toho důvodu, že tam výhledově bude stavební činnost,“ ubezpečil místostarosta s tím, že pokud se nenajde jiné využití, záměr nabídnout třetí patro spolkům trvá. „Doteď nikdo jiné využití nenavrhl, ale nedá se vyloučit, že se to ještě změní,“ doplnil. Volarští zastupitelé si ale nebudou muset lámat hlavu jen nad smysluplným využitím třetího patra budovy bývalé základní školy. Pokud se totiž dříve nebo později do objektu knihovna a dům dětí přestěhují, zůstane zase prázdná bývalá radnice, kde obě organizace nyní sídlí. Volný je i objekt bývalé kavárny Monika, který na bývalou radnici navazuje a navíc zastupitelé schválili i záměr pokusit se získat do vlastnictví města také hotel Bobík. „Je samozřejmě rozhodující, kdy k přestěhování knihovny a domu dětí a mládeže dojde a kolik to vše bude stát. Ale pro prázdné objekty města budeme muset najít využití,“ uvědomuje si Robert Pročka.